Home · Pielęgnacja róż w szklarniach w ogrodzie · Klasyfikacja róż

Klasyfikacja róż

W wielu krajach, a zwłaszcza tam, gdzie produkcja kwiatowa jest wysoko postawiona, obowiązują przy klasyfikacji róż umowne normy dotyczące jakości kwiatów i długości pędów, co ułatwia wzajemne porozumienie się przy zawieraniu umów handlowych. Według ogólnie przyjętych norm ustalono dwie klasy jakości kwiatów - A i B. Do klasy A zaliczamy kwiaty, których pędy i liście są zdrowe, świeże, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki. Kształt i zabarwienie kwiatów muszą być właściwe dla danej odmiany; pąk normalnej wielkości, lekko rozchylony, łodyga sztywna i prosta.

Do klasy B zaliczamy kwiaty, których pędy i liście mają dość dobry wygląd oraz są wolne od szkodników. Słabe uszkodzenia są dopuszczalne. Kwiaty mogą być mniejsze niż w klasie A. Zabarwienie i kształt pąka - możliwie odpowiadające danej odmianie. Dopuszczalne są pędy niezupełnie proste. Zarówno w klasie A, jak i B dzieli się kwiaty na wybory według długości pędów. Długość pędu decyduje o cenie. Po przesortowaniu róż wiążemy je w pęczki po 10-20 sztuk, wstawiamy do naczyń z wodą lub kładziemy na lekko wilgotnych stołach. Do każdej partii ż należy dołączyć etykietę, na której wpisuje się nazwę odmiany, datę cięcia, klasę i wybór. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi 2 - 6 o C. Najodpowiedniejsze są piwnice, w których róże cięte możemy przechowywać do 6 dni. Ponieważ cięcie róż wykonuje się codziennie, zalecane jest podawanie na etykiecie daty cięcia, gdyż róże wcześniej ścięte należy szybciej sprzedać.
Powiązane artykuły:
  • Pielęgnacja róż uprawianych w doniczce
    W razie silnych mrozów okrywamy roże liśćmi, a okna przykrywamy matami. Na wiosnę doniczki z roślinami dołujemy w ziemi na zagonach, na wolnym powietrzu w ten sposób, aby ich górna krawędź była umieszczona równo z...
  • Ścinanie róż
    Przez uszczykiwanie wzmacniamy rośliny, a wskutek tego pędy kwiatowe następnego rzędu są znacznie dłuższe. Przy cięciu róż na późniejsze kwitnienie należy pamiętać, ze ostatnie uszczykiwanie powinno o 6-8 tygodni poprzedzać projektowany termin cięcia kwiatów. Kwiaty...
  • Nawożenie mineralne róż
    Nawożenie mineralne stosuje się co rocznie. Daje się całą ilość wiosną lub też w kilku dawkach w ciągu lata, pamiętając, że azot można stosować tylko do początku lipca. Nawozy organiczne, dobrze przefermentowane, daje się co...

Copyright 2011