Home · Pielęgnacja róż w szklarniach w ogrodzie · Kwitnienie róż

Kwitnienie róż

Przy uprawie róż na podkładce R. odorata lub R. mannetti prowadzimy uprawę na podwyższonych zagonach lub parapetach; trwa ona sześć lat. Okres spoczynku roślin w tej uprawie powinien wypaść w lecie i trwać 5-6 tygodni. W tym czasie stopniowo ograniczamy podlewanie, lecz tak, aby roślin nie zasuszyć całkowicie. Pora, w której następuje przy tym systemie uprawy okres spoczynku, jest dla nas bardzo odpowiednia, gdyż w lecie cena róż bywa niska. Po okresie spoczynku, gdy róże zrzucą liście, przycinamy rośliny na wysokość 40 cm, jednocześnie usuwając zbędne pędy. Następnie przez jedno- razowe obfite podlanie pobudzamy róże do rozwoju. Okres spoczynku należy wykorzystać na przeprowadzenie walki z chorobami i szkodnikami. Okres kwitnienia róż jest uzależniony od terminu pędzenia oraz od właściwości indywidualnych poszczególnych odmian. Faza od przycięcia róż do ich kwitnienia trwa wiosną 60 dni, w lecie 45-50, jesienią 50-60 dni. Przebieg kwitnienia jest różny u poszczególnych odmian. Również i wysokość plonu kwiatów bywa różna - waha się od 8 do 20 róż z jednej rośliny. Dlatego pożądane jest prowadzenie dokładnych notatek, dotyczących najważniejszych prac, liczby ściętych kwiatów oraz ich klasyfikacji. Pozwoli to nam na wyeliminowanie mniej wartościowych odmian przy dalszej uprawie. Sprzęt róż trwa około 2-3 tygodni. Jeżeli w tym czasie rynkowa cena róż jest niska, uszczykujemy pędy, co powoduje opóźnienie kwitnienia. Dotyczy to zwłaszcza róż kwitnących w okresie letnim.
Powiązane artykuły:
  • Cięcie róż
    Przy cięciu róż należy pamiętać, że pozostawiony pęd powinien mieć dobre warunki rozwoju oraz że pędy są w pewnej zależności wzajemnej na tym samym krzewie. Zbyt długie cięcie wczesną wiosną i jesienią powodu je...
  • Uprawa róż latem w szklarniach
    Po wyłożeniu nawozu zagony silnie zlewamy wodą, a szklarnie intensywnie wietrzymy. Podczas upalnych dni lata wietrzniki powinny być otwarte również w nocy. Przy chłodniejszych nocach należy je zamykać. Nie powinno się dopuścić, aby temperatura w...
  • Jak pielęgnować róże doniczkowe
    We wrześniu, kiedy wyciągamy roże z doniczek trzeba je przełożyć; najlepsze do pielęgnacji róż są belgijki. Jeżeli belgijki są ogrzewane, możemy wiosną przeprowadzić dwukrotny sprzęt kwiatów, zanim ukażą się róże gruntowe. Jeżeli belgijki...

Copyright 2011