Home · Pielęgnacja róż w szklarniach w ogrodzie · Sposoby pielęgnacji róż

Sposoby pielęgnacji róż

Przy większych mrozach wietrzniki zamykamy, aby nie dopuścić do zbyt dużego spadku temperatury. W okresie spoczynku róż możemy stosować dwa sposoby pielęgnowania roślin: 1) nie wypuszczamy wody z rur ogrzewczych utrzymując temperaturę od 1 do 3 o C; 2) wodę z rur ogrzewczych wypuszczamy, a róże nakrywamy obornikiem i liśćmi na taką grubość, żeby mróz nie uszkodził roślin. Okres spoczynku trwa około 6 tygodni. Zbyt wczesne pędzenie jest kosztowne ze względu na konieczność ogrzewania szklarni. Najczęściej rozpoczynamy pędzenie róż w pierwszej połowie stycznia. Najpierw oczyszczamy zagony z resztek liści, następnie, jeżeli ziemia była już kilka lat w uprawie, zdejmujemy wierzchnią warstwę, a na jej miejsce dajemy świeżą ziemię. Warstwę starej ziemi należy usuwać ostrożnie, aby nie uszkodzi systemu korzeniowego. Następną czynnością jest tzw. zimowe cięcie róż. Przycinając pędy trzeba pamiętać, że każda odmiana wymaga innej długości cięcia. Zastosowanie tego zabiegu powoduje odmłodzenie rośliny - wybicie nowych pędów z pączków śpiących, które znajdują się na dolnych częściach pędów dwuletnich i wieloletnich. W tym celu pędy silnie przycinamy pozo stawiając 3-6 oczek, a pędy słabe, niedostatecznie wyrośnięte usuwamy. Cięcie wykonujemy na 0,5-1 cm ponad oczkiem. Niektóre odmiany, np. Hadley Rose, Better Times, kwitną obficiej, gdy wy- puszczają pędy kwiatowe z pędów bocznych, ponieważ na nich tworzą dobrze wykształcone pączki. Większość odmian lepiej jednak się rozwija, gdy pędy dające kwiat pochodzą z pędów głównych.
Powiązane artykuły:
  • Jak sadzić róże
    Formy pienne sadzi się nieco ukośnie, aby ułatwić przyginanie roślin na zimę. Po posadzeniu przygina się je, kalkuje i na parę tygodni obsypuje ziemią koronę i pień, co chroni krzewy przed wyschnięciem. Róże pnące sadzi...
  • Jak pielęgnować róże doniczkowe
    We wrześniu, kiedy wyciągamy roże z doniczek trzeba je przełożyć; najlepsze do pielęgnacji róż są belgijki. Jeżeli belgijki są ogrzewane, możemy wiosną przeprowadzić dwukrotny sprzęt kwiatów, zanim ukażą się róże gruntowe. Jeżeli belgijki...
  • Choroby i szkodniki atakujące róże
    Choroby róż to duże utrudnienie, podczas ich pielęgnacji. Na różach uprawianych w szklarni występuje wiele chorób i szkodników. Omówimy najważniejsze. Mączniak właściwy róż. Choroba ta poraża róże zarówno w uprawie gruntowej, zwłaszcza młode dziczki...

Copyright 2011