Home · Pielęgnacja róż w szklarniach w ogrodzie · Sposoby pielęgnacji róż

Sposoby pielęgnacji róż

Przy większych mrozach wietrzniki zamykamy, aby nie dopuścić do zbyt dużego spadku temperatury. W okresie spoczynku róż możemy stosować dwa sposoby pielęgnowania roślin: 1) nie wypuszczamy wody z rur ogrzewczych utrzymując temperaturę od 1 do 3 o C; 2) wodę z rur ogrzewczych wypuszczamy, a róże nakrywamy obornikiem i liśćmi na taką grubość, żeby mróz nie uszkodził roślin. Okres spoczynku trwa około 6 tygodni. Zbyt wczesne pędzenie jest kosztowne ze względu na konieczność ogrzewania szklarni. Najczęściej rozpoczynamy pędzenie róż w pierwszej połowie stycznia. Najpierw oczyszczamy zagony z resztek liści, następnie, jeżeli ziemia była już kilka lat w uprawie, zdejmujemy wierzchnią warstwę, a na jej miejsce dajemy świeżą ziemię. Warstwę starej ziemi należy usuwać ostrożnie, aby nie uszkodzi systemu korzeniowego. Następną czynnością jest tzw. zimowe cięcie róż. Przycinając pędy trzeba pamiętać, że każda odmiana wymaga innej długości cięcia. Zastosowanie tego zabiegu powoduje odmłodzenie rośliny - wybicie nowych pędów z pączków śpiących, które znajdują się na dolnych częściach pędów dwuletnich i wieloletnich. W tym celu pędy silnie przycinamy pozo stawiając 3-6 oczek, a pędy słabe, niedostatecznie wyrośnięte usuwamy. Cięcie wykonujemy na 0,5-1 cm ponad oczkiem. Niektóre odmiany, np. Hadley Rose, Better Times, kwitną obficiej, gdy wy- puszczają pędy kwiatowe z pędów bocznych, ponieważ na nich tworzą dobrze wykształcone pączki. Większość odmian lepiej jednak się rozwija, gdy pędy dające kwiat pochodzą z pędów głównych.
Powiązane artykuły:
  • Uprawa róż latem w szklarniach
    Po wyłożeniu nawozu zagony silnie zlewamy wodą, a szklarnie intensywnie wietrzymy. Podczas upalnych dni lata wietrzniki powinny być otwarte również w nocy. Przy chłodniejszych nocach należy je zamykać. Nie powinno się dopuścić, aby temperatura w...
  • Nawożenie mineralne róż
    Nawożenie mineralne stosuje się co rocznie. Daje się całą ilość wiosną lub też w kilku dawkach w ciągu lata, pamiętając, że azot można stosować tylko do początku lipca. Nawozy organiczne, dobrze przefermentowane, daje się co...
  • Pielęgnacja róż uprawianych w doniczce
    W razie silnych mrozów okrywamy roże liśćmi, a okna przykrywamy matami. Na wiosnę doniczki z roślinami dołujemy w ziemi na zagonach, na wolnym powietrzu w ten sposób, aby ich górna krawędź była umieszczona równo z...

Copyright 2011