Home · Pielęgnacja róż w szklarniach w ogrodzie · Uprawa róż latem w szklarniach

Uprawa róż latem w szklarniach

Po wyłożeniu nawozu zagony silnie zlewamy wodą, a szklarnie intensywnie wietrzymy. Podczas upalnych dni lata wietrzniki powinny być otwarte również w nocy. Przy chłodniejszych nocach należy je zamykać. Nie powinno się dopuścić, aby temperatura w ciągu nocy spadła poniżej 15 o C. W razie potrzeby trzeba szklarnie ogrzewać. Przy stosowaniu nawóz w mineralnych należy pamiętać przede wszystkim o nawożeniu potasowo-azotowym. Jeżeli zamiast obornika stosuje się nawóz koński, to nawożenie fosforem jest zbyteczne. Nawozy mineralne dobrze jest stosować w różnych postaciach, gdyż w ten sposób wprowadza się do gleby mikroelementy. Należy jednak unikać nawozów zakwaszających glebę. Dobre są również opiłki rogowe i nawóz Mikro. Sprawdzianem potrzeb pokarmowych roślin jest ukazywanie się młodych białych korzeni. W miarę wyrastania pędów przywiązujemy je do palików lub sznurów przeciągniętych wzdłuż zagonów. W ciągu okresu wegetacyjnego wyrastają często pędy płonne i pędy słabe; płonne należy skracać nad trzecim liściem, słabe - usuwamy zupełnie. Przez przycięcie pędów płonnych powodujemy ich zgrubienie, wskutek czego pęd drugiego rzędu, pochodzący z górnego oczka pędu przyciętego, staje się najczęściej pędem kwiatowym. Niektóre odmiany mają tę właściwość, że obok głównego pąka kwiatowego dają pąki boczne. Usuwamy je, zanim osiągną wielkość ziarna grochu, gdyż zbyt późne usunięcie osłabia pąk główny. Ostatnie cięcie powinno wypaść w październiku lub na początku listopada
Powiązane artykuły:
  • Klasyfikacja róż
    W wielu krajach, a zwłaszcza tam, gdzie produkcja kwiatowa jest wysoko postawiona, obowiązują przy klasyfikacji róż umowne normy dotyczące jakości kwiatów i długości pędów, co ułatwia wzajemne porozumienie się przy zawieraniu umów handlowych. Według ogólnie...
  • Przycinanie i pędzenie róż doniczkowych
    Przed nadejściem mrozów zabezpieczamy róże w ten sposób, aby móc się do nich dostać , gdy będziemy je brać do pędzenia. Na miesiąc przed rozpoczęciem pędzenia przeprowadzamy cięcie roślin. Wcześniejsze przycięcie dodatnio wpływa na lepsze...
  • Uprawa róż w doniczkach
    Gdy nie mamy odpowiednich warunków do uprawy róż w szklarni na zagonach, możemy stosować praktykowaną dawniej dość powszechnie uprawę w doniczkach. Róże można wtedy sprzedawać nie tylko jako kwiat cięty, ale również jako rośliny doniczkowe....

Copyright 2011