Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Jak często podlewać rośliny w ogrodzie

Jak często podlewać rośliny w ogrodzie

Rośliny bulwiaste, kłączowe, cebulowe i zrzucające liście trzeba w zimie trzymać sucho. Kaktusy i większość sukulentów wymagają niewiele wody, rośliny zaś uprawiane w szklarniach chłodnych – nieco więcej, dlatego też podIewamy je rzadko, ale tak obficie, aby bryła ziemi całkowicie nasiąkła wodą. Rośliny uprawiane w szklarniach ciepłych, kwitnące w zimie, należy podlewać systematycznie, codziennie (by nie więdły i żeby okres kwitnienia trwał jak najdłużej), przy równoczesnym przewietrzaniu i obniżeniu temperatury. W tym czasie zraszać ich nie wolno, gdyż na wilgotnych płatkach kwiatowych mogą wystąpić grzyby pasożytnicze. Na wiosnę, w miarę zwiększającego się nasłonecznienia i podnoszenia się temperatury, natężenie transpiracji kilkakrotnie wzrasta, zwłaszcza w godzinach południowych. W okresie tym należy rośliny obficiej podlewać i nasycać powietrze parą wodną; ograniczamy w ten sposób transpirację, zwłaszcza u roślin o liściach miękkich, gdy są to rośliny nie przystosowane do oszczędnej gospodarki wodnej. Woda naświetlona i o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza w szklarni jest najbardziej odpowiednia do podlewania, jednak nowe doświadczenia, wykonane przy masowej produkcji, wykazały, że podlewanie i zraszanie wodą wodociągową, mającą w zimie temperaturę około 4oC, na wiele roślin nie wywiera szkodliwego działania.
Powiązane artykuły:
  • Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej
    Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie....
  • Jak leczyć plamy i rośliny ogrodowe po zasuszeniu
    U palm obcinamy suche końce liści. Z chwilą kiedy ukażą się młode przyrosty, należy leczoną roślinę zasilać w odstępach 10-dniowych płynnym krowieńcem lub mieszanką nawozów mineralnych w następującym składzie: 1,5 g saletry sodowej, 1 g...
  • Przerywanie zasiewów w ogrodzie
    Przerywanie stosuje się wtedy, gdy zasiewy są za gęste. W inspektach i szklarniach nasiona wysiewa się zawsze gęsto, gdyż rośliny bardzo krótko pozostają na miejscu wysiewu i zanim zdążą się zagęścić zostają przesadzone na inne...

Copyright 2011