Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Jak często podlewać rośliny w ogrodzie

Jak często podlewać rośliny w ogrodzie

Rośliny bulwiaste, kłączowe, cebulowe i zrzucające liście trzeba w zimie trzymać sucho. Kaktusy i większość sukulentów wymagają niewiele wody, rośliny zaś uprawiane w szklarniach chłodnych – nieco więcej, dlatego też podIewamy je rzadko, ale tak obficie, aby bryła ziemi całkowicie nasiąkła wodą. Rośliny uprawiane w szklarniach ciepłych, kwitnące w zimie, należy podlewać systematycznie, codziennie (by nie więdły i żeby okres kwitnienia trwał jak najdłużej), przy równoczesnym przewietrzaniu i obniżeniu temperatury. W tym czasie zraszać ich nie wolno, gdyż na wilgotnych płatkach kwiatowych mogą wystąpić grzyby pasożytnicze. Na wiosnę, w miarę zwiększającego się nasłonecznienia i podnoszenia się temperatury, natężenie transpiracji kilkakrotnie wzrasta, zwłaszcza w godzinach południowych. W okresie tym należy rośliny obficiej podlewać i nasycać powietrze parą wodną; ograniczamy w ten sposób transpirację, zwłaszcza u roślin o liściach miękkich, gdy są to rośliny nie przystosowane do oszczędnej gospodarki wodnej. Woda naświetlona i o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza w szklarni jest najbardziej odpowiednia do podlewania, jednak nowe doświadczenia, wykonane przy masowej produkcji, wykazały, że podlewanie i zraszanie wodą wodociągową, mającą w zimie temperaturę około 4oC, na wiele roślin nie wywiera szkodliwego działania.
Powiązane artykuły:
  • Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej
    Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie....
  • Jaką wodą podlewać rośliny w ogrodzie
    Górna warstwa ziemi doniczkowej po wyschnięciu staje się jaśniejsza, przy dotknięciu zaś ziemi palcem na głębokości 1-2 cm wyczuwamy stopień jej nawilgocenia, a uderzając kawałkiem żelaza lub zgiętym palcem w ścianki doniczki słyszymy albo dźwięk...
  • Pielęgnowanie gleby w ogrodzie
    Pielęgnowanie gleby przy uprawie roślin kwiatowych wymaga szczególnej znajomości techniki uprawy. Gleba, zwłaszcza ciężka, pod działaniem wody, wiatru i słońca szybko ulega zaskorupieniu, w następstwie zaś zwiększa się parowanie zawartej w niej wody, a wynikiem...

Copyright 2011