Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Pielęgnowanie gleby w ogrodzie

Pielęgnowanie gleby w ogrodzie

Pielęgnowanie gleby przy uprawie roślin kwiatowych wymaga szczególnej znajomości techniki uprawy. Gleba, zwłaszcza ciężka, pod działaniem wody, wiatru i słońca szybko ulega zaskorupieniu, w następstwie zaś zwiększa się parowanie zawartej w niej wody, a wynikiem tego jest zmniejszenie dostępu powietrza do korzeni roślin. Aby więc przerwać wyparowywanie wody, trzeba w międzyrzędziach pokruszyć skorupę i spulchnić wierzchnią warstwę gleby na głębokość 1-2 cm. Używamy do tego narzędzi ręcznych, jak: pazurki, aeratory, norkrosy, motyki, planety z kompletem narzędzi do pielęgnowania gleby, oraz narzędzi konnych. Jednocześnie ze spulchnianiem gleby przeprowadzamy odchwaszczanie. Im więcej jest opadów oraz im bardziej zlewna jest gleba, tym częściej trzeba te prace wykonywać. Rośliny po rozrośnięciu się zacieniają glebę, co zapobiega jej wysychaniu i silniejszemu zachwaszczeniu. Zacienienie gleby następuje zwykle w sierpniu i wrześniu. Ściółkowanie w drugiej połowie czerwca wybitnie zmniejsza potrzebę spulchniania gleby. Pielęgnowanie ziemi w inspektach, szklarniach i skrzyniach belgijskich wymaga częstego przewietrzania, zasilania nawozami i wapnowania. Jeżeli ziemia użytkowana jest prze z parę lat, należy wymienić ją na świeżą, odpowiadającą potrzebom uprawianych roślin. W uprawie pod szkłem walka z chwastami jest łatwiejsza, gdyż nasiona lotne mają utrudniony dostęp, oprócz tego częściej się tu glebę wzrusza i odchwaszcza. Zachwaszczone szklarnie czy inspekty wydają bardzo złe świadectwo o gospodarce zakładu
Powiązane artykuły:
  • Jak przesadzać rośliny w ogrodzie
    Gdy mamy do przesadzenia dużo roślin, 2 - 3 pracowników powinno zająć się wyłącznie sadzeniem, jeden zaś musi uzupełniać zapasy ziemi, doniczek, skorup, odnosić doniczki z posadzonymi kwiatami itd. Rośliny przesadzamy na stole, w pomieszczeniu...
  • Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej
    Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie....
  • Nawożenie roślin ozdobnych w ogrodzie
    W sytuacji, gdy nie doszło do całkowitego zalania rośliny można ją uratować. Przede wszystkim trzeba bryłę ziemną wraz z doniczką włożyć do naczynia z czystą ciepłą wodą na 1 Iub 2 doby, a rośliny drzewiaste...

Copyright 2011