Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Pielęgnowanie gleby w ogrodzie

Pielęgnowanie gleby w ogrodzie

Pielęgnowanie gleby przy uprawie roślin kwiatowych wymaga szczególnej znajomości techniki uprawy. Gleba, zwłaszcza ciężka, pod działaniem wody, wiatru i słońca szybko ulega zaskorupieniu, w następstwie zaś zwiększa się parowanie zawartej w niej wody, a wynikiem tego jest zmniejszenie dostępu powietrza do korzeni roślin. Aby więc przerwać wyparowywanie wody, trzeba w międzyrzędziach pokruszyć skorupę i spulchnić wierzchnią warstwę gleby na głębokość 1-2 cm. Używamy do tego narzędzi ręcznych, jak: pazurki, aeratory, norkrosy, motyki, planety z kompletem narzędzi do pielęgnowania gleby, oraz narzędzi konnych. Jednocześnie ze spulchnianiem gleby przeprowadzamy odchwaszczanie. Im więcej jest opadów oraz im bardziej zlewna jest gleba, tym częściej trzeba te prace wykonywać. Rośliny po rozrośnięciu się zacieniają glebę, co zapobiega jej wysychaniu i silniejszemu zachwaszczeniu. Zacienienie gleby następuje zwykle w sierpniu i wrześniu. Ściółkowanie w drugiej połowie czerwca wybitnie zmniejsza potrzebę spulchniania gleby. Pielęgnowanie ziemi w inspektach, szklarniach i skrzyniach belgijskich wymaga częstego przewietrzania, zasilania nawozami i wapnowania. Jeżeli ziemia użytkowana jest prze z parę lat, należy wymienić ją na świeżą, odpowiadającą potrzebom uprawianych roślin. W uprawie pod szkłem walka z chwastami jest łatwiejsza, gdyż nasiona lotne mają utrudniony dostęp, oprócz tego częściej się tu glebę wzrusza i odchwaszcza. Zachwaszczone szklarnie czy inspekty wydają bardzo złe świadectwo o gospodarce zakładu
Powiązane artykuły:
  • Jak przesadzać rośliny w ogrodzie
    Gdy mamy do przesadzenia dużo roślin, 2 - 3 pracowników powinno zająć się wyłącznie sadzeniem, jeden zaś musi uzupełniać zapasy ziemi, doniczek, skorup, odnosić doniczki z posadzonymi kwiatami itd. Rośliny przesadzamy na stole, w pomieszczeniu...
  • Przesadzanie roślin w doniczkach
    Przerywanie zwłaszcza tam, gdzie wysiewy są zagęszczone, np. w inspektach, skrzynkach itp., jest niezbędne. Zarówno względy ekonomiczne, jak i długi okres wegetacji roślin są czynnikami zmuszającymi producenta do parokrotnego przesadzania rozsady, co nie zawsze jest...
  • Pielęgnacja roślin w ogrodzie
    Rośliny ozdobne wymagają starannego i umiejętnego pielęgnowania, które musimy stosować od chwili wysiania nasion do końca życia roślin, przestrzegając pewnej ustalonej ciągłości w kolejnym wykonywaniu zabiegów i nie zaniedbując ich w żadnym okresie rozwojowym rośliny....

Copyright 2011