Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej

Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej

Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie. Gospodarka wodna w produkcji kwiaciarskiej pod szkłem nie zawsze jest podobna do racjonalnej gospodarki wodnej w glebie w warunkach naturalnych. Ograniczona objętość bryły ziemi w przewiewnych naczyniach powoduje duże straty wody wskutek parowania i przesiąkania, niezależnie od ilości wody wyparowanej przez roślinę w procesie transpiracji. Dlatego trzeba stale czuwać, nad zaopatrzeniem roślin w wodę i w miarę potrzeby gospodarkę wodną regulować. Roślina pobiera wodę tylko korzeniami, a podnoszenie się jej co górnych części rośliny odbywa się dzięki sile ssącej liści, włoskowatości naczyń i, prawdopodobnie, dzięki ssąco-tłoczącemu działaniu komórek towarzyszących tkanki naczyniowej, wiosną zaś - dzięki parciu korzeniowemu. Woda przenika do korzeni włośnikowych dzięki ciśnieniu osmotycznemu i po przejściu przez tkankę parenchymatyczną zostaje wessana do naczyń. Ważną rolę w podnoszeniu się wody w naczyniach ku górze spełnia spoistość wody przesuwającej się w naczyniach oraz wynikająca z transpiracji ,,siłą ssąca'' Iiści. Ruch wody ułatwia przenoszenie do liści rozpuszczonych w niej soli mineralnych pobranych z gleby przez korzenie. Jeżeli zapas wody w glebie się wyczerpie, następuje wtedy zakłócenie równowagi pomiędzy ilością wody pobranej z ziemi i wyparowanej przez liście, na co rośliny reagują więdnięciem. Wiele roślin ginie przy utracie 50% wody, tylko niektóre kserofity mogą utracić do 90% wody
Powiązane artykuły:
  • Jak pielęgnować rośliny młode w ogrodzie
    Niedostatek wody wpływa ujemnie na proces fotosyntezy, w którym woda bierze czynny udział. Rośliny młode wymagają więcej wody, gdyż odbywające się w nich procesy fizjologiczne przebiegają energiczniej i transpiracja jest silniejsza, rośliny natomiast starsze, dojrzewające,...
  • Jak często podlewać rośliny w ogrodzie
    Rośliny bulwiaste, kłączowe, cebulowe i zrzucające liście trzeba w zimie trzymać sucho. Kaktusy i większość sukulentów wymagają niewiele wody, rośliny zaś uprawiane w szklarniach chłodnych – nieco więcej, dlatego też podIewamy je rzadko, ale tak...
  • Przerywanie zasiewów w ogrodzie
    Przerywanie stosuje się wtedy, gdy zasiewy są za gęste. W inspektach i szklarniach nasiona wysiewa się zawsze gęsto, gdyż rośliny bardzo krótko pozostają na miejscu wysiewu i zanim zdążą się zagęścić zostają przesadzone na inne...

Copyright 2011