Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej

Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej

Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie. Gospodarka wodna w produkcji kwiaciarskiej pod szkłem nie zawsze jest podobna do racjonalnej gospodarki wodnej w glebie w warunkach naturalnych. Ograniczona objętość bryły ziemi w przewiewnych naczyniach powoduje duże straty wody wskutek parowania i przesiąkania, niezależnie od ilości wody wyparowanej przez roślinę w procesie transpiracji. Dlatego trzeba stale czuwać, nad zaopatrzeniem roślin w wodę i w miarę potrzeby gospodarkę wodną regulować. Roślina pobiera wodę tylko korzeniami, a podnoszenie się jej co górnych części rośliny odbywa się dzięki sile ssącej liści, włoskowatości naczyń i, prawdopodobnie, dzięki ssąco-tłoczącemu działaniu komórek towarzyszących tkanki naczyniowej, wiosną zaś - dzięki parciu korzeniowemu. Woda przenika do korzeni włośnikowych dzięki ciśnieniu osmotycznemu i po przejściu przez tkankę parenchymatyczną zostaje wessana do naczyń. Ważną rolę w podnoszeniu się wody w naczyniach ku górze spełnia spoistość wody przesuwającej się w naczyniach oraz wynikająca z transpiracji ,,siłą ssąca'' Iiści. Ruch wody ułatwia przenoszenie do liści rozpuszczonych w niej soli mineralnych pobranych z gleby przez korzenie. Jeżeli zapas wody w glebie się wyczerpie, następuje wtedy zakłócenie równowagi pomiędzy ilością wody pobranej z ziemi i wyparowanej przez liście, na co rośliny reagują więdnięciem. Wiele roślin ginie przy utracie 50% wody, tylko niektóre kserofity mogą utracić do 90% wody
Powiązane artykuły:
  • Pielęgnacja roślin w ogrodzie
    Rośliny ozdobne wymagają starannego i umiejętnego pielęgnowania, które musimy stosować od chwili wysiania nasion do końca życia roślin, przestrzegając pewnej ustalonej ciągłości w kolejnym wykonywaniu zabiegów i nie zaniedbując ich w żadnym okresie rozwojowym rośliny....
  • Jak leczyć plamy i rośliny ogrodowe po zasuszeniu
    U palm obcinamy suche końce liści. Z chwilą kiedy ukażą się młode przyrosty, należy leczoną roślinę zasilać w odstępach 10-dniowych płynnym krowieńcem lub mieszanką nawozów mineralnych w następującym składzie: 1,5 g saletry sodowej, 1 g...
  • Nawożenie roślin ozdobnych w ogrodzie
    W sytuacji, gdy nie doszło do całkowitego zalania rośliny można ją uratować. Przede wszystkim trzeba bryłę ziemną wraz z doniczką włożyć do naczynia z czystą ciepłą wodą na 1 Iub 2 doby, a rośliny drzewiaste...

Copyright 2011