Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Przesadzanie roślin w doniczkach

Przesadzanie roślin w doniczkach

Przerywanie zwłaszcza tam, gdzie wysiewy są zagęszczone, np. w inspektach, skrzynkach itp., jest niezbędne. Zarówno względy ekonomiczne, jak i długi okres wegetacji roślin są czynnikami zmuszającymi producenta do parokrotnego przesadzania rozsady, co nie zawsze jest dla niej korzystne. Rozsada rozwija się normalnie i nie ,,wybiega,,, jeżeli dostęp światła i powietrza jest odpowiedni, a temperatura optymalna; w końcowej fazie swego wzrostu, to jest przed wysadzeniem na miejsce stałe, rozsada powinna być dobrze zahartowana. Dobrze wyprodukowana rozsada powinna być, zdrowa, barwy ciemnozielonej, krępa i musi mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Jednak na podstawie tylko wyglądu rozsady nie możemy wnioskować o jej cechach ukrytych dla naszego oka, a związanych z jej genetycznym pochodzeniem. Siewki sadzimy do doniczek wtedy, gdy mają już 2 lub 3 listki; początkowo dobieramy doniczki najmniejsze, potem - w miarę rozrastania się rośliny - coraz większe. Przy przesadzaniu trzeba ,zwracać uwagę, aby korzeni nie uszkadzać i nie zawijać ku górze, niekiedy zaś, gdy są zbyt silnie rozrośnięte - należy przycinać je ostrym nożem lub usunąć wraz z częścią bryłki ziemnej (u plam usuwamy tylko korzenie uszkodzone). Nowy system korzeniowy, który wytwarza się u tych roślin, jest bardziej zwarty, co bywa pożądane zwłaszcza przy uprawie roślin doniczkowych. Rośliny mające korzenie palowe kruche i mięsiste, np. łubiny, maki, groszki, nasturcje i wiele innych, są bardzo wrażliwe na przesadzanie, lepiej więc wysiewać je bezpośrednio na miejsca stałe
Powiązane artykuły:
  • Pielęgnacja roślin w szklarni ogrodowej
    Rośliny uprawiane w szklarniach, a więc w warunkach sztucznych i w słabszym świetle, rozwijają się szybciej, zawierają więcej wody niż rośliny gruntowe, lecz mają tkanki delikatniejsze, a tkankę okrywającą cieszą, co powoduje silniejsze parowanie; nic...
  • Leczenie zalanych roślin w ogrodzie
    Zalane rośliny leczymy w następujący sposób. Przygotowujemy w kwietniu, w miejscu zacisznym, o wystawie wschodniej, 60-centymetrowy podkład z obornika końskiego, który mieszamy z liśćmi (aby bardziej równomiernie i dłużej grzał) i przykrywamy go 3-centymetrową warstwą...
  • Jak pielęgnować rośliny młode w ogrodzie
    Niedostatek wody wpływa ujemnie na proces fotosyntezy, w którym woda bierze czynny udział. Rośliny młode wymagają więcej wody, gdyż odbywające się w nich procesy fizjologiczne przebiegają energiczniej i transpiracja jest silniejsza, rośliny natomiast starsze, dojrzewające,...

Copyright 2011