Home · Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych w ogrodzie · Technika przesadzania starych roślin

Technika przesadzania starych roślin

Doniczkę z przesadzaną rośliną odwracamy dnem do góry podtrzymując roślinę lewą ręką, następnie uderzamy brzegiem doniczki o krawędź stołu, powodując wysunięcie się całej bryły ziemnej. Po wyjęciu rośliny oczyszczamy bryłę korzeniową z wierzchniej warstwy ziemi, usuwamy częściowo starą ziemię spomiędzy korzeni w taki sposób, aby ich zbytnio nie odkrywać, a korzenie uszkodzone usuwamy, przycinając je do zdrowego miejsca. Na dno nowej doniczki kładziemy kawałek skorupki (wypukłą stroną ku górze) zakrywając otwór w dnie, sypiemy warstwę czystego piasku i tyle świeżej ziemi, żeby szyjka korzeniowa posadzonej rośliny znalazła się 1 cm poniżej brzegu doniczki.

Roślinę umieszczamy w pozycji pionowej pośrodku doniczki , trzymając ją lewą ręką, prawą zaś sypiemy wokół korzeni ziemię, utłaczamy ją wielkimi palcami lub ubijamy gładkim, spłaszczonym drewnianym kołkiem. Doniczkę wypełniamy ziemią do poziomu szyjki korzeniowe j. Po posadzeniu roślinę obficie podlewamy letnią wodą, żeby ziemia dobrze przemokła. Aby zapobiec zwiędnięciu zadoniczkowanych roślin, wstawiamy je do zamkniętej szklarni lub do skrzyni belgijskiej, którą nakrywamy oknami. Jeżeli pogoda jest słoneczna, okna i szklarnie trzeba zacieniować. Przesadzając rośliny uprawiane w kubłach podciągamy je wraz z naczyniem w górę na blokach, usuwamy stary kubeł uderzając w górną jego krawędź drewnianym drążkiem i po ostrożnym wykruszeniu starej ziemi spomiędzy korzeni, tak aby ich nie uszkodzić, podstawiamy nowy kubeł nieco większy; na dno dajemy skorupki, piasek i świeżą ziemię
Powiązane artykuły:
  • Przesadzanie roślin w doniczkach
    Przerywanie zwłaszcza tam, gdzie wysiewy są zagęszczone, np. w inspektach, skrzynkach itp., jest niezbędne. Zarówno względy ekonomiczne, jak i długi okres wegetacji roślin są czynnikami zmuszającymi producenta do parokrotnego przesadzania rozsady, co nie zawsze jest...
  • Pielęgnowanie gleby w ogrodzie
    Pielęgnowanie gleby przy uprawie roślin kwiatowych wymaga szczególnej znajomości techniki uprawy. Gleba, zwłaszcza ciężka, pod działaniem wody, wiatru i słońca szybko ulega zaskorupieniu, w następstwie zaś zwiększa się parowanie zawartej w niej wody, a wynikiem...
  • Podlewanie i zraszanie w szklarni ogrodowej
    Po opuszczeniu zawieszonej rośliny do nowego naczynia dosypujemy ziemi i przy ściankach mocno ją ubijamy tępo zakończonym drążkiem drewnianym. Szyjka korzeniowa przesadzonych roślin powinna znajdować się parę centymetrów poniżej brzegu naczynia, co później ułatwia podlewanie....

Copyright 2011