Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Jakie wybrać okna do inspektów

Jakie wybrać okna do inspektów

Szkło użyte do okien inspektowych musi być czyste, bez pęcherzyk w powietrza, które działając jak soczewki mogą powodować przypalanie roślin. Użyte do szklenia kawałki szkła nie powinny być za wąskie, gdyż tworzy się wtedy dużo zakładek, utrudniających przepuszczanie światła. Zbyt duża ilość szczelin w oknie inspektowym zmniejsza również dostęp światła. Oprócz tego okna nie mogą by za ciężkie, bo zdejmowanie i nakładanie ich na skrzynie inspektowe jest wtedy uciążliwe.

Małe okna inspektowe są wprawdzie wygodne w użyciu, ale nieekonomiczne, gdyż w stosunku do jednostki powierzchni zużywa się wtedy więcej drewna na budowę skrzy i ram okiennych oraz więcej materiału grzejnego przy zakładaniu inspektu. W naszym kraju stosuje się wiele różnorodnych typów okien inspektowych. Jest to dla gospodarki ogrodniczej zjawisko niekorzystne ze względu na wysoki koszt ich produkcji. Przy budowie okien według przyjętego standardu, co stosuje się w wieIu krajach, koszt wykonania znacznie się obniża. Gdy stosuje się w całym kraju jeden typ okien, łatwiej jest opracować wskaźniki dotyczące ilości zużycia nasion, ziemi, nawozów, środków do zwalczania chorób i szkodników itp., co ma praktyczne znaczenie przy kierowaniu gospodarką inspektową. Typy okien inspektowych najbardziej rozpowszechnionych w Polsce: U nas przeważają 3 typy okien: warszawskie o wymiarach 130 X 100 cm, 3 szczeblinach i 4 rzędach szyb; znormalizowane - o wymiarach 150 X 100 cm, 2 szczeblinach i 3 rzędach szyb i zmodyfikowane o wymiarach 150x100 cm, szczeblinie i 2 rzędach szyb
Powiązane artykuły:
  • Skrzynie inspektowe
    Do najczęściej używanych u nas należą skrzynie jednospadowe lub dwuspadowe, wykonane z drewna. Drewno powinno być dobrej jakości, a więc zdrowe, dostatecznie wysuszone żywiczne, z nielicznymi sękami; grubość desek wynosi 3,75 cm (1,5 cala). Długość...
  • Cel uprawy roślin ozdobnych pod szkłem
    Warunki klimatyczne naszego kraju nie pozwalają na uprawę wielu roślin ozdobnych bezpośrednio w gruncie, gdyż znaczna ich większość pochodzi z krajów o klimacie cieplejszym. Dlatego też musimy korzystać z takich urządzeń, które stwarzają warunki klimatyczne...
  • Szklarnie do uprawy róż i goździków
    Szklarnie blokowe z okien inspektowych w konstrukcji nośnej. Szerokość szklarni może być różna . Wietrzenie jest tu utrudnione. Dlatego zaleca się szklarnie o czterech nawach. Wysokość w szczycie wynosi wtedy 3,20 m. Konstrukcja składa się...

Copyright 2011