Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Jakie wybrać okna do inspektów

Jakie wybrać okna do inspektów

Szkło użyte do okien inspektowych musi być czyste, bez pęcherzyk w powietrza, które działając jak soczewki mogą powodować przypalanie roślin. Użyte do szklenia kawałki szkła nie powinny być za wąskie, gdyż tworzy się wtedy dużo zakładek, utrudniających przepuszczanie światła. Zbyt duża ilość szczelin w oknie inspektowym zmniejsza również dostęp światła. Oprócz tego okna nie mogą by za ciężkie, bo zdejmowanie i nakładanie ich na skrzynie inspektowe jest wtedy uciążliwe.

Małe okna inspektowe są wprawdzie wygodne w użyciu, ale nieekonomiczne, gdyż w stosunku do jednostki powierzchni zużywa się wtedy więcej drewna na budowę skrzy i ram okiennych oraz więcej materiału grzejnego przy zakładaniu inspektu. W naszym kraju stosuje się wiele różnorodnych typów okien inspektowych. Jest to dla gospodarki ogrodniczej zjawisko niekorzystne ze względu na wysoki koszt ich produkcji. Przy budowie okien według przyjętego standardu, co stosuje się w wieIu krajach, koszt wykonania znacznie się obniża. Gdy stosuje się w całym kraju jeden typ okien, łatwiej jest opracować wskaźniki dotyczące ilości zużycia nasion, ziemi, nawozów, środków do zwalczania chorób i szkodników itp., co ma praktyczne znaczenie przy kierowaniu gospodarką inspektową. Typy okien inspektowych najbardziej rozpowszechnionych w Polsce: U nas przeważają 3 typy okien: warszawskie o wymiarach 130 X 100 cm, 3 szczeblinach i 4 rzędach szyb; znormalizowane - o wymiarach 150 X 100 cm, 2 szczeblinach i 3 rzędach szyb i zmodyfikowane o wymiarach 150x100 cm, szczeblinie i 2 rzędach szyb
Powiązane artykuły:
  • Uprawa roślin ozdobnych w inspektach
    Są też i takie rośliny ozdobne, które ze względu na ich wymagania co do temperatury i wilgotności powietrza musimy uprawiać przez cały okres wegetacji w szklarniach lub inspektach, jak np. syningia, cyklamen niektóre, inne...
  • Typy szklarni zalecane w polskich warunkach
    Szklarnie o szerokości 6 m ze stołami (parapetami). Ten typ szklarni projektuje się w dwóch modyfikacjach: z dachem równoramiennym i z dachem różno ramiennym. Szklarnia tego typu może służyć jako mnożarka, głównie jako wychowalnia rozsad...
  • Różne typy szklarni do uprawy roślin ozdobnych
    Przy obfitych opadach śnieżnych łatwiej spływa śnieg ze szklarni pojedynczych niż z łączonych, dzięki czemu zmniejszają się straty ciepła. Szklarnie pojedyncze mają zawsze lepsze oświetlenie i łatwiejsze są do przewietrzania. Łatwiej tu również prowadzić walkę...

Copyright 2011