Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Podział szklarni uwzględniający, typ budowy

Podział szklarni uwzględniający, typ budowy

Szklarnie jednospadowe oraz szklarnie dwuspadowe. Szklarnie jednospadowe o wystawie południowej budowane są w kierunku wschód-zachód. Jest to typ stary; tak budowano dawniej szklarnie mnożarki. Wadą tej szklarni jest silne nagrzewanie się jej w godzinach południowych. Skoki temperatury powodowane południową wystawą budynku działają szkodliwie na rośliny. Szklarnie dwuspadowe są typem powszechnie stosowanym, gdyż zapewniają roślinom najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Ustawiane są przeważnie w kierunku północ-południe, a więc naświetlenie roślin jest w nich dość równomierne. Ostatnio proponuje się ustawianie szklarni w kierunku wschód - zachód. Dotyczy to zwłaszcza mnożarek i hal produkcyjnych, przeznaczonych dla roślin wymagających niskiej temperatury oraz intensywnego światła, jak goździki, gerbera, a kwitnących w miesiącach słabego natężenia światła. Dla lepszego wykorzystania światła buduje się dachy nierówno spadowe, o dłuższej i mniej stromej powierzchni od strony południowej, krótszej natomiast i bardziej stromej od strony północnej. Pomiary światła wykazały, że w szklarniach tego typu w okresie od listopada do stycznia rośliny mają o 63% więcej światła (Lawrence) niż w szklarniach o dachach równo spadowych. Szklarnie pojedyncze i blokowe. Zarówno jedne, jak i drugie mają swoich zwolenników i przeciwników. Szklarnie pojedyncze powinny być budowane tam, gdzie uprawia się wiele gatunków roślin, z których każdy wymaga innych warunków
Powiązane artykuły:
  • Wybór okien do inspektów
    Spotyka się również okna jednoszybowe, bezszczeblinowe, o wymiarach 150 X B0 cm, tzw. holenderskie, i ulepszony ich typ z jedną szczebliną wzdłuż okna, dzielącą je na 2 części. Wadą tych okien jest to, że łatwo...
  • Do czego służą okna inspektowe w ogrodzie?
    Inspekt to doskonała skrzynia do hodowania nowalijek. Każdy z nas chciałby mieć własne, smaczne oraz niepryskane nowalijki. W tym celu warto wybudować inspekt. Jest to miejsce, w którym szybko urośnie rozsada warzyw oraz roślin...
  • Różne typy szklarni do uprawy roślin ozdobnych
    Przy obfitych opadach śnieżnych łatwiej spływa śnieg ze szklarni pojedynczych niż z łączonych, dzięki czemu zmniejszają się straty ciepła. Szklarnie pojedyncze mają zawsze lepsze oświetlenie i łatwiejsze są do przewietrzania. Łatwiej tu również prowadzić walkę...

Copyright 2011