Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Podział szklarni uwzględniający, typ budowy

Podział szklarni uwzględniający, typ budowy

Szklarnie jednospadowe oraz szklarnie dwuspadowe. Szklarnie jednospadowe o wystawie południowej budowane są w kierunku wschód-zachód. Jest to typ stary; tak budowano dawniej szklarnie mnożarki. Wadą tej szklarni jest silne nagrzewanie się jej w godzinach południowych. Skoki temperatury powodowane południową wystawą budynku działają szkodliwie na rośliny. Szklarnie dwuspadowe są typem powszechnie stosowanym, gdyż zapewniają roślinom najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Ustawiane są przeważnie w kierunku północ-południe, a więc naświetlenie roślin jest w nich dość równomierne. Ostatnio proponuje się ustawianie szklarni w kierunku wschód - zachód. Dotyczy to zwłaszcza mnożarek i hal produkcyjnych, przeznaczonych dla roślin wymagających niskiej temperatury oraz intensywnego światła, jak goździki, gerbera, a kwitnących w miesiącach słabego natężenia światła. Dla lepszego wykorzystania światła buduje się dachy nierówno spadowe, o dłuższej i mniej stromej powierzchni od strony południowej, krótszej natomiast i bardziej stromej od strony północnej. Pomiary światła wykazały, że w szklarniach tego typu w okresie od listopada do stycznia rośliny mają o 63% więcej światła (Lawrence) niż w szklarniach o dachach równo spadowych. Szklarnie pojedyncze i blokowe. Zarówno jedne, jak i drugie mają swoich zwolenników i przeciwników. Szklarnie pojedyncze powinny być budowane tam, gdzie uprawia się wiele gatunków roślin, z których każdy wymaga innych warunków
Powiązane artykuły:
  • Uprawa roślin ozdobnych w inspektach
    Są też i takie rośliny ozdobne, które ze względu na ich wymagania co do temperatury i wilgotności powietrza musimy uprawiać przez cały okres wegetacji w szklarniach lub inspektach, jak np. syningia, cyklamen niektóre, inne...
  • Typy szklarni zalecane w polskich warunkach
    Szklarnie o szerokości 6 m ze stołami (parapetami). Ten typ szklarni projektuje się w dwóch modyfikacjach: z dachem równoramiennym i z dachem różno ramiennym. Szklarnia tego typu może służyć jako mnożarka, głównie jako wychowalnia rozsad...
  • Zakładanie szyb w inspektach
    Bardzo ważnym elementem w inspekcie są szyby. Przy układaniu szyb w inspekcie szerokość zakładki nie powinna wynosić więcej niż 1 cm. Wszystkie okna, z wyjątkiem holenderskiego, wymagają kitowania. Kit powinien być trwały, tani i...

Copyright 2011