Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Skrzynie inspektowe

Skrzynie inspektowe

Do najczęściej używanych u nas należą skrzynie jednospadowe lub dwuspadowe, wykonane z drewna. Drewno powinno być dobrej jakości, a więc zdrowe, dostatecznie wysuszone żywiczne, z nielicznymi sękami; grubość desek wynosi 3,75 cm (1,5 cala). Długość skrzyń równa się 4-5-krotnej szerokości okien, przy czym dodaje się po 1 cm na każdą szerokość okna, by przy luźniejszym ułożeniu ułatwić podnoszenie okien. W tym samym celu buduje się skrzynie o 1 cm węższe od długości okna inspektowego. Dłuższe boki skrzyni łączy się listwami drewnianymi o przekroju poprzecznym 38 X 63 mm; listwy te wpuszcza się w górny i dolny brzeg skrzyni w miejscach stykania się okien inspektowych.

Wysokość bok w skrzyń wynosi około 25-35 cm. Dłuższe boki skrzy mogą być jednakowej wysokości. W tym wypadku ustawiając skrzynię nachylamy ją ku południowi pod kątem od 3 do 6o. Jeżeli dłuższe boki skrzyń są niejednakowej wysokości (niższy bok - 25 cm, wyższy - 35 cm), to wyższy bok skrzyni ustawiamy od strony północnej. Różnica wysokości bok w daje kąt nachylenia skrzyni. Boki skrzyni przybija się do narożników, które ją wzmacniają i jednocześnie stanowią nóżki. Niższe boki skrzyni muszą mieć oparcie dla okien, aby się one nie zsuwały przy podnoszeniu. W tym celu przybijamy do południowego boku skrzyni po dwie listewki ścięte u góry, stanowiące oparcie dla każdego okna. Można też przybijać szersze kawałki listew do niższego boku skrzyń w miejscach, w których stykają się dwa okna inspektowe.
Powiązane artykuły:
  • Szklarnie z nakładanymi oknami inspektowymi
    Do prowadzenia upraw wczesnowiosennych służą szklarnie mające stałą konstrukcję żelazną lub żelazobetonową, a nawet drewnianą, na którą nakłada się okna inspektowe. Wietrzenie odbywa się przez wyjmowanie bocznych okien lub za pomocą wietrzników znajdujących się w...
  • Różne typy skrzyń do upraw roślin ozdobnych
    Aby uniknąć strat, które powoduje przechowywanie skrzyń na wolnym powietrzu, budujemy skrzynie składane. Robimy je z gotowych element w: słupków betonowych i wsuwanych desek lub płyt betonowych. Skrzynie takie można rozebrać i przechowywać w miejscach...
  • Budowa skrzyń inspektowych
    Przy budowie skrzyń inspektowych należy zwrócić, większą uwagę na materiały zastępcze, gdyż o drewno jest coraz trudniej i nie zawsze możemy otrzymać je w dobrym gatunku. Wiele materiał w zastępczych odpowiada wymaganiom stawianym w...

Copyright 2011