Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Szklarnie z nakładanymi oknami inspektowymi

Szklarnie z nakładanymi oknami inspektowymi

Do prowadzenia upraw wczesnowiosennych służą szklarnie mające stałą konstrukcję żelazną lub żelazobetonową, a nawet drewnianą, na którą nakłada się okna inspektowe. Wietrzenie odbywa się przez wyjmowanie bocznych okien lub za pomocą wietrzników znajdujących się w górnych oknach. Na zimę okna się zdejmuje. Szklarnie te mają najczęściej konstrukcję blokową. Aby lepiej wykorzystać okna inspektowe, należy zakładać większą ilość konstrukcji o podobnych wymiarach. Pozwala to na przenoszenie okien z jednej uprawy na drugą. Szklarnie te mają zastosowanie zwłaszcza przy pędzeniu lilaków i upraw średnio wczesnych warzyw. Szklarnie przystosowane do naszych warunków. Każdy kraj ma specyficzne warunki klimatyczne, które należy brać pod uwagę przy opracowywaniu standardowych typów szklarni. Po dokładnym sprawdzeniu w terenie różnych typów szklarni należałoby opracować pewne ich typy dostosowane do naszych warunków, a wykonanie poszczególnych elementów przekazywać przemysłowi budowlanemu tj. przedsiębiorstwom, które zajmowałyby się montowaniem całych obiektów szklarniowych na miejscu. Pewne doświadczenie w tym zakresie już mamy. Należałoby przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie budownictwa szklarniowego i udoskonalić je nowymi. Spotykane u nas szklarnie o szerokości 3 m, tzw. mnożarki, nie są obecnie propagowane. Koszt ich budowy w stosunku do 1 m2 powierzchni jest bardzo wysoki, a wszystkie uprawy i prace wykonywane w tego typu mnożarkach mogą być z powodzeniem przeprowadzane w szklarniach o szerokości 6 m
Powiązane artykuły:
  • Budowa skrzyń inspektowych
    Przy budowie skrzyń inspektowych należy zwrócić, większą uwagę na materiały zastępcze, gdyż o drewno jest coraz trudniej i nie zawsze możemy otrzymać je w dobrym gatunku. Wiele materiał w zastępczych odpowiada wymaganiom stawianym w...
  • Wybór okien do inspektów
    Spotyka się również okna jednoszybowe, bezszczeblinowe, o wymiarach 150 X B0 cm, tzw. holenderskie, i ulepszony ich typ z jedną szczebliną wzdłuż okna, dzielącą je na 2 części. Wadą tych okien jest to, że łatwo...
  • Szklarnie do uprawy róż i goździków
    Szklarnie blokowe z okien inspektowych w konstrukcji nośnej. Szerokość szklarni może być różna . Wietrzenie jest tu utrudnione. Dlatego zaleca się szklarnie o czterech nawach. Wysokość w szczycie wynosi wtedy 3,20 m. Konstrukcja składa się...

Copyright 2011