Home · Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem w ogrodzie · Szklarnie z nakładanymi oknami inspektowymi

Szklarnie z nakładanymi oknami inspektowymi

Do prowadzenia upraw wczesnowiosennych służą szklarnie mające stałą konstrukcję żelazną lub żelazobetonową, a nawet drewnianą, na którą nakłada się okna inspektowe. Wietrzenie odbywa się przez wyjmowanie bocznych okien lub za pomocą wietrzników znajdujących się w górnych oknach. Na zimę okna się zdejmuje. Szklarnie te mają najczęściej konstrukcję blokową. Aby lepiej wykorzystać okna inspektowe, należy zakładać większą ilość konstrukcji o podobnych wymiarach. Pozwala to na przenoszenie okien z jednej uprawy na drugą. Szklarnie te mają zastosowanie zwłaszcza przy pędzeniu lilaków i upraw średnio wczesnych warzyw. Szklarnie przystosowane do naszych warunków. Każdy kraj ma specyficzne warunki klimatyczne, które należy brać pod uwagę przy opracowywaniu standardowych typów szklarni. Po dokładnym sprawdzeniu w terenie różnych typów szklarni należałoby opracować pewne ich typy dostosowane do naszych warunków, a wykonanie poszczególnych elementów przekazywać przemysłowi budowlanemu tj. przedsiębiorstwom, które zajmowałyby się montowaniem całych obiektów szklarniowych na miejscu. Pewne doświadczenie w tym zakresie już mamy. Należałoby przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie budownictwa szklarniowego i udoskonalić je nowymi. Spotykane u nas szklarnie o szerokości 3 m, tzw. mnożarki, nie są obecnie propagowane. Koszt ich budowy w stosunku do 1 m2 powierzchni jest bardzo wysoki, a wszystkie uprawy i prace wykonywane w tego typu mnożarkach mogą być z powodzeniem przeprowadzane w szklarniach o szerokości 6 m
Powiązane artykuły:
  • Szklarnie do uprawy róż i goździków
    Szklarnie blokowe z okien inspektowych w konstrukcji nośnej. Szerokość szklarni może być różna . Wietrzenie jest tu utrudnione. Dlatego zaleca się szklarnie o czterech nawach. Wysokość w szczycie wynosi wtedy 3,20 m. Konstrukcja składa się...
  • Uprawa roślin ozdobnych w inspektach
    Są też i takie rośliny ozdobne, które ze względu na ich wymagania co do temperatury i wilgotności powietrza musimy uprawiać przez cały okres wegetacji w szklarniach lub inspektach, jak np. syningia, cyklamen niektóre, inne...
  • Do czego służą okna inspektowe w ogrodzie?
    Inspekt to doskonała skrzynia do hodowania nowalijek. Każdy z nas chciałby mieć własne, smaczne oraz niepryskane nowalijki. W tym celu warto wybudować inspekt. Jest to miejsce, w którym szybko urośnie rozsada warzyw oraz roślin...

Copyright 2011