Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Odkażanie ziemi w szklarniach ogrodowych

Odkażanie ziemi w szklarniach ogrodowych

Ziemię w skrzyniach inspektowych paruje się za pomocą brony parowej; zęby brony wpuszcza się w ziemię na żądaną głębokość, po czym nakrywa się skrzynie szczelnie wiekiem i doprowadza parę pod niewielkim ciśnieniem. Para dostaje się do ziemi przez otworki o średnicy 3 mm, znajdujące się w zębach - rurkach. Parę doprowadza się z kotłowni lub z kotła przewoźnego. Odkażanie trwa 1-1,5 godz. Przy temperaturze 90 oC. Do odkażania głębszych warstw ziemi w szklarni używa się wideł parowych. Są one zrobione z rur o średnicy 3-5 cm. Szerokość wideł wynosi od 1,5 do 2,5 m, długość zębów 60-75 cm, odstępy zaś między zębami 25-35 cm.

Zęby mają po bokach otworki o średnicy 4-5 mm. Źródłem pary może być woda ogrzewana w kotle przewoźnym o ciśnieniu 0,5 atmosfer. Odkażając ziemię w szklarni wykopujemy rów głębokości 30-35 cm i szerokości odpowiadającej wymiarom wideł parowych. Do tak przygotowanego rowu wkładamy widły i zasypujemy rów ziemią wziętą z sąsiedniego rowu. Ziemią wykopaną z pierwszego rowu zasypujemy, przy odkażaniu, ostatni rów. Po włożeniu wideł parowych do rowu i zasypaniu go ziemią przykrywamy ją matami lub szczelną skrzynią. Następnie ziemię parujemy przez 20-30 minut w temperaturze 85-90 oC. Wysoka temperatura niszczy nie tylko organizmy szkodliwe, ale również pożyteczne drobnoustroje, toteż odkażona ziemia musi się ,,odleżeć''. Składamy ją w pryzmy wysokości około 1,5 m i przykrywamy matami. Po dwóch dniach maty można zdjąć. Odkażona ziemia nadaje się do użytku po 2 tygodniach. Można ją magazynować przez rok, ale wówczas przed użyciem usuwa się kilkucentymetrową warstwę zewnętrzną
Powiązane artykuły:
  • Ochrona roślin ozdobnych w ogrodzie
    Odkażanie termiczne cebul i sadzonek stosuje się w celu zwalczania nicieni. Sadzonki złocieni zanurza się na 10 min. w wodzie o temp. 43 oC, cebule hiacyntów na 2,5-4 godz. w wodzie o temp. 43,5 oC....
  • Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów roślin ozdobnych w ogrodzie
    Ochrona roślin ozdobnych, zwłaszcza szklarniowych, ma szczególne znaczenie ze względu na: 1) warunki środowiska wyjątkowo sprzyjające rozwojowi chorób i szkodników; 2) wrażliwość egzotycznych gatunków ozdobnych; 3) wysokie koszty uprawy, a więc i dużą wartość roślin....
  • Ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami
    Insektycydy z grupy chlorowanych. węglowodorów. Odznaczają się one przede wszystkim działaniem kontaktowym, niektóre zaś działają również jako trucizna żołądkowa i oddechowa. Należą tu popularne i powszechnie znane związki: DDT (preparaty Azotox do opylania lub opryskiwania),...

Copyright 2011