Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Opylanie roślin w ogrodzie

Opylanie roślin w ogrodzie

Siarka mielona służy do opylania roślin, siarka koloidalna (preparaty Siarkol, Thiovit, Elosal) i preparaty zawierające wielosiarczki (ciecz kalifornijska) do opryskiwania, siarka krystaliczna do gazowania. Siarkowanie nie jest właściwie gazowaniem, ponieważ substancją czynną jest nie gaz, lecz kondensat siarki osiadający na roślinach w postaci delikatnego nalotu. Sulfurator składa się z paleniska na węgiel drzewny i zbiornika na siarkę umieszczonego w środku paleniska. Powietrze wdmuchiwane do paleniska przechodzi przez warstwę palącego się węgla i wraz z gazami spalinowymi dostaje się przewodem do zbiornika siarki, gdzie miesza się z parami siarki i wraz z nimi uchodzi na zewnątrz. Ostatnio rozpowszechniły się sulfuratory elektryczne. Z preparatów zawierających związki miedzi należy wymienić: ciecz bordoską którą trzeba sporządzić w gospodarstwie ( w dniu stosowania) z siarczanu miedziowego i wapna palonego lub świeżo zgaszonego, oraz zastępujące ją pod względem działania gotowe preparaty - Miedzian, Kupferkalk, Kuprikol, Miedź-,,Sandoz,,, Vitigran. Związki rtęci stosowane są do zaprawiania nasion, cebul itp. oraz odkażania gleby. Wymieniliśmy już zawierający związek rtęci preparat Ceresan - Nassbeize. Do grupy tej należy krajowa Zaprawa Nasienna R i Zaprawa Nasienna RG. W ostatnich latach odkryto właściwości grzybobójcze organicznych związków siarki - tiokarbaminianów. Zwalczają one skutecznie wiele chorób. W ochronie roślin ozdobnych znalazł szerokie zastosowanie dwutiokarbaminian cynkowy, czyli Zineb. Stanowi on substancję czynną krajowego preparatu Cynkotox oraz zagranicznych preparatów: Sireb 82-84%, Zinebtan i Lirotan
Powiązane artykuły:
  • Podpieranie i palikowanie roślin w ogrodzie
    Rośliny nadmarznięte ratujemy przez zraszanie ich zimną wodą lub, jeśli to możliwe, zanurzanie w niej całej rośliny na kilka godzin. Zabieg ten trzeba wykonać w dzień pochmurny albo w nocy, a rośliny znajdujące się pod...
  • Zwalczanie szkodników roślin ozdobnych w ogrodzie
    Mechaniczne zwalczanie polega na zbieraniu i zgniataniu szkodników oraz ścinaniu chorych części roślin. Można je stosować w szklarniach, na niewielkich powierzchniach lub przy nielicznym występowaniu szkodników czy chorób. Metody fizyczne. Polegają one na stworzeniu warunków...
  • Metody, preparaty podczas pielęgnacji roślin ozdobnych w ogrodzie
    Metody agrotechniczno-higieniczne. Do najważniejszych zabiegów agrotechnicznych należą: wybór gleby lub przygotowanie ziemi ogrodniczej odpowiedniej dla danego gatunku rośliny; staranna uprawa roli, zapewniająca utrzymanie gleby w stanie strukturalnym; właściwe nawożenie i zapewnienie odpowiedniego odczynu...

Copyright 2011