Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Opylanie roślin w ogrodzie

Opylanie roślin w ogrodzie

Siarka mielona służy do opylania roślin, siarka koloidalna (preparaty Siarkol, Thiovit, Elosal) i preparaty zawierające wielosiarczki (ciecz kalifornijska) do opryskiwania, siarka krystaliczna do gazowania. Siarkowanie nie jest właściwie gazowaniem, ponieważ substancją czynną jest nie gaz, lecz kondensat siarki osiadający na roślinach w postaci delikatnego nalotu. Sulfurator składa się z paleniska na węgiel drzewny i zbiornika na siarkę umieszczonego w środku paleniska. Powietrze wdmuchiwane do paleniska przechodzi przez warstwę palącego się węgla i wraz z gazami spalinowymi dostaje się przewodem do zbiornika siarki, gdzie miesza się z parami siarki i wraz z nimi uchodzi na zewnątrz. Ostatnio rozpowszechniły się sulfuratory elektryczne. Z preparatów zawierających związki miedzi należy wymienić: ciecz bordoską którą trzeba sporządzić w gospodarstwie ( w dniu stosowania) z siarczanu miedziowego i wapna palonego lub świeżo zgaszonego, oraz zastępujące ją pod względem działania gotowe preparaty - Miedzian, Kupferkalk, Kuprikol, Miedź-,,Sandoz,,, Vitigran. Związki rtęci stosowane są do zaprawiania nasion, cebul itp. oraz odkażania gleby. Wymieniliśmy już zawierający związek rtęci preparat Ceresan - Nassbeize. Do grupy tej należy krajowa Zaprawa Nasienna R i Zaprawa Nasienna RG. W ostatnich latach odkryto właściwości grzybobójcze organicznych związków siarki - tiokarbaminianów. Zwalczają one skutecznie wiele chorób. W ochronie roślin ozdobnych znalazł szerokie zastosowanie dwutiokarbaminian cynkowy, czyli Zineb. Stanowi on substancję czynną krajowego preparatu Cynkotox oraz zagranicznych preparatów: Sireb 82-84%, Zinebtan i Lirotan
Powiązane artykuły:
  • Ochrona roślin ozdobnych w ogrodzie
    Odkażanie termiczne cebul i sadzonek stosuje się w celu zwalczania nicieni. Sadzonki złocieni zanurza się na 10 min. w wodzie o temp. 43 oC, cebule hiacyntów na 2,5-4 godz. w wodzie o temp. 43,5 oC....
  • Przygotowanie gleby pod uprawę roślin ozdobnych
    Pod uprawy roślin ozdobnych, zwłaszcza wieloletnich bulwiastych, kłączowych i cebulkowych, należy wybierać pole zupełnie wolne od perzu, co uzyskujemy przez uprzednią racjonalną uprawę gleby. Na polu zaperzonym trzeba wykonać podorywkę na głębokość 12 cm...
  • Ochrona roślin przed przymrozkami
    W naszych warunkach klimatycznych okres wegetacji roślin trwa zaledwie od 5 do 7 miesięcy, a więc dla pełnego rozwoju roślin ozdobnych, pochodzących ze stref cieplejszych, jest za krótki. Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem pozwala...

Copyright 2011