Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Przygotowanie gleby pod uprawę roślin ozdobnych

Przygotowanie gleby pod uprawę roślin ozdobnych

Pod uprawy roślin ozdobnych, zwłaszcza wieloletnich bulwiastych, kłączowych i cebulkowych, należy wybierać pole zupełnie wolne od perzu, co uzyskujemy przez uprzednią racjonalną uprawę gleby. Na polu zaperzonym trzeba wykonać podorywkę na głębokość 12 cm i pozostawić rolę w ostrej skibie do zupełnego przeschnięcia, a następnie sprężynówką wyciągnąć perz, co nazywamy ,,trzepaniem pola''. Sprężynowanie lub bronowanie pola należy powtarzać parokrotnie, wydobyte i nagromadzone rozłogi układać na spodzie pryzmy kompostowej, aby przegniły. Inny sposób niszczenia perzu polega na pocięciu rozłogów perzu broną talerzową i następnie głębokim przyoraniu pługiem z przedpłużkiem. Drobne kawałki - rozłogów wydają słabe pędy, które nie mogą się przebić przez przykrywającą je grubą warstwę gleby. Ze względu na pracochłonność mechanicznego zwalczania chwastów stosuje się obecnie coraz częściej chemiczne środki chwastobójcze zwane herbicydami. Herbicydy dzielimy na: kontaktowe, czyli parzące; systemiczne, czyIi typu regulatorów wzrostu; działające na kiełkujące nasiona i system korzeniowy chwastów. Herbicydy kontaktowe działają tylko w miejscu zetknięcia się z rośliną i niszczą części nadziemne, toteż chwasty trwałe odrastają po zabiegu. Herbicydy te używa się do niszczenia chwast w dwuliściennych o szerokich liściach w roślinach jednoliściennych, na których wąskich, pionowo ustawionych liściach nie zatrzymują się krople roztworu środków chwastobójczych. Niektóre rośliny ozdobne są chronione przed oparzeniem przez gruby nalot woskowy
Powiązane artykuły:
  • Jakie powinna być zbudowana szklarnia do uprawy roślin ozdobnych
    Do wyrobu szczeblin w szklarni najlepiej nadaje się sosna amerykańska, a z gatunków rosnących u nas- sosna z lasów górskich. Należy pamiętać o starannym impregnowaniu i malowaniu go białą farbą w czasie eksploatacji szklarni,...
  • Zwalczanie szkodników w szklarni ogrodowej
    Aerozolowanie polega na pokrywaniu roślin bardzo drobniutkimi kropelkami cieczy oleistej zawierającej wysoki procent substancji czynnej. Do uzyskania aerozoli, czyli tzw. mgły, stosuje się specjalne wytwornice, w których ciecz zostaje rozerwana na drobne kropelki przez strumień...
  • Podpieranie i palikowanie roślin w ogrodzie
    Rośliny nadmarznięte ratujemy przez zraszanie ich zimną wodą lub, jeśli to możliwe, zanurzanie w niej całej rośliny na kilka godzin. Zabieg ten trzeba wykonać w dzień pochmurny albo w nocy, a rośliny znajdujące się pod...

Copyright 2011