Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Szklarnie wieżowe przeznaczone do uprawy roślin ozdobnych

Szklarnie wieżowe przeznaczone do uprawy roślin ozdobnych

Na wystawie ogrodniczej w Wiedniu pokazano po raz pierwszy szklarnię w kształcie wieży . Szklarnia ma 40 m wysokości. Urządzenie wewnętrzne skonstruowane jest w ten sposób, że parapety, na których stoją doniczki z kwiatami są ruchowe i obiegają śrubowo wokół osi stojącej pośrodku budynku. Obsługując parapety pracownik nie zmienia swojej pozycji, gdyż parapet przesuwa się taśmowo przed stanowiskiem pracy. Rośliny dzięki obrotowi parapetów są zawsze jednakowo naświetlone, co jest jednym z najważniejszych warunków rozwoju. Omówiona konstrukcja świadczy o szukaniu nowych rozwiązań w budownictwie szklarniowym, jednakże do tej pory nie znamy ekonomicznych wyników uprawy w szklarniach wieżowych w porównaniu z innymi szklarniami. Żelazo używa się do wyrobu różnych elementów konstrukcji, służących do podtrzymywania dachów i ścian bocznych szklarni oraz do zawieszenia rur centralnego ogrzewania, części żelazne są także niezbędne przy budowaniu stołów. Zbyt grube konstrukcje żelazne cieniują rośliny, muszą być jednak dostatecznie wytrzymałe, aby znieść maksimum obciążenia przewidzianego dla konstrukcji w danym miejscu. Najczęściej stosowane są dwuteówki, teówki i kątowniki. Wszelkie żelazne części konstrukcji w szklarni powinny być zabezpieczone przed korozją. W tym celu malujemy je minią, a następnie białą farbą na pokoście lub farbą aluminiową. Drewna używamy przede wszystkim do wyrobu szczeblin i stołów. Ponieważ w szklarni jest dużo wilgoci, drewno na szczebliny powinno być najlepszego gatunku
Powiązane artykuły:
  • Ochrona roślin przed przymrozkami
    W naszych warunkach klimatycznych okres wegetacji roślin trwa zaledwie od 5 do 7 miesięcy, a więc dla pełnego rozwoju roślin ozdobnych, pochodzących ze stref cieplejszych, jest za krótki. Uprawa roślin ozdobnych pod szkłem pozwala...
  • Odkażanie ziemi w szklarniach ogrodowych
    Ziemię w skrzyniach inspektowych paruje się za pomocą brony parowej; zęby brony wpuszcza się w ziemię na żądaną głębokość, po czym nakrywa się skrzynie szczelnie wiekiem i doprowadza parę pod niewielkim ciśnieniem. Para dostaje się...
  • Ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami
    Insektycydy z grupy chlorowanych. węglowodorów. Odznaczają się one przede wszystkim działaniem kontaktowym, niektóre zaś działają również jako trucizna żołądkowa i oddechowa. Należą tu popularne i powszechnie znane związki: DDT (preparaty Azotox do opylania lub opryskiwania),...

Copyright 2011