Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Zwalczanie szkodników w szklarni ogrodowej

Zwalczanie szkodników w szklarni ogrodowej

Aerozolowanie polega na pokrywaniu roślin bardzo drobniutkimi kropelkami cieczy oleistej zawierającej wysoki procent substancji czynnej. Do uzyskania aerozoli, czyli tzw. mgły, stosuje się specjalne wytwornice, w których ciecz zostaje rozerwana na drobne kropelki przez strumień gazów spalinowych. Ponieważ pewna część cieczy pod wpływem gorąca gazów wyparowuje, a potem kondensuje się w powietrzu, podobieństwo aerozolu do mgły naturalnej jest jeszcze większe. Aerozole są bardzo wrażliwe na prądy powietrzne, co utrudnia ich stosowanie w polu; nadają się jednak znakomicie do szklarni. Na rynku znajduje się krajowy preparat pod nazwą ,,Aerozol do szklarni'', który nie wymaga użycia aparatury, gdyż rozpyla się samoczynnie przy wypływie przez dyszę pojemnika. Metoda aerozolowania nadaje się tylko do zwalczania szkodników. Gazowanie, czyli fumigacja, znajduje szerokie zastosowanie w warunkach szklarniowych ze względu na: 1) łatwość przeprowadzenia zabiegu, 2) skuteczność produkowanych obecnie fumigantów, 3) ich nieszkodliwość dla roślin, 4) mały koszt zabiegu. Gazowanie nadaje się szczególnie do zwalczania szkodników, ale znajduje również zastosowanie przy zwalczaniu niektórych chorób, a także przy odkażaniu pustych pomieszczeń . Odkażanie cebul, bulw oraz sadzonek ma duże znaczenie przy zwalczaniu wielu chorób roślin ozdobnych. Cebule, bulwy lub kłącza zanurza się tuż przed sadzeniem w roztworze formaliny (stężenie zależy od gatunku rośliny i czasu moczenia) lub 0,25-procentowej zaprawie Ceresan -Nassbeize, sadzonki w 0,2-0,8-procentowych roztworach preparatów tiuramowych albo tiokarbaminianowych
Powiązane artykuły:
  • Przygotowanie gleby pod uprawę roślin ozdobnych
    Pod uprawy roślin ozdobnych, zwłaszcza wieloletnich bulwiastych, kłączowych i cebulkowych, należy wybierać pole zupełnie wolne od perzu, co uzyskujemy przez uprzednią racjonalną uprawę gleby. Na polu zaperzonym trzeba wykonać podorywkę na głębokość 12 cm...
  • Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów roślin ozdobnych w ogrodzie
    Ochrona roślin ozdobnych, zwłaszcza szklarniowych, ma szczególne znaczenie ze względu na: 1) warunki środowiska wyjątkowo sprzyjające rozwojowi chorób i szkodników; 2) wrażliwość egzotycznych gatunków ozdobnych; 3) wysokie koszty uprawy, a więc i dużą wartość roślin....
  • Jakie powinna być zbudowana szklarnia do uprawy roślin ozdobnych
    Do wyrobu szczeblin w szklarni najlepiej nadaje się sosna amerykańska, a z gatunków rosnących u nas- sosna z lasów górskich. Należy pamiętać o starannym impregnowaniu i malowaniu go białą farbą w czasie eksploatacji szklarni,...

Copyright 2011