Home · Uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie · Zwalczanie szkodników w szklarni ogrodowej

Zwalczanie szkodników w szklarni ogrodowej

Aerozolowanie polega na pokrywaniu roślin bardzo drobniutkimi kropelkami cieczy oleistej zawierającej wysoki procent substancji czynnej. Do uzyskania aerozoli, czyli tzw. mgły, stosuje się specjalne wytwornice, w których ciecz zostaje rozerwana na drobne kropelki przez strumień gazów spalinowych. Ponieważ pewna część cieczy pod wpływem gorąca gazów wyparowuje, a potem kondensuje się w powietrzu, podobieństwo aerozolu do mgły naturalnej jest jeszcze większe. Aerozole są bardzo wrażliwe na prądy powietrzne, co utrudnia ich stosowanie w polu; nadają się jednak znakomicie do szklarni. Na rynku znajduje się krajowy preparat pod nazwą ,,Aerozol do szklarni'', który nie wymaga użycia aparatury, gdyż rozpyla się samoczynnie przy wypływie przez dyszę pojemnika. Metoda aerozolowania nadaje się tylko do zwalczania szkodników. Gazowanie, czyli fumigacja, znajduje szerokie zastosowanie w warunkach szklarniowych ze względu na: 1) łatwość przeprowadzenia zabiegu, 2) skuteczność produkowanych obecnie fumigantów, 3) ich nieszkodliwość dla roślin, 4) mały koszt zabiegu. Gazowanie nadaje się szczególnie do zwalczania szkodników, ale znajduje również zastosowanie przy zwalczaniu niektórych chorób, a także przy odkażaniu pustych pomieszczeń . Odkażanie cebul, bulw oraz sadzonek ma duże znaczenie przy zwalczaniu wielu chorób roślin ozdobnych. Cebule, bulwy lub kłącza zanurza się tuż przed sadzeniem w roztworze formaliny (stężenie zależy od gatunku rośliny i czasu moczenia) lub 0,25-procentowej zaprawie Ceresan -Nassbeize, sadzonki w 0,2-0,8-procentowych roztworach preparatów tiuramowych albo tiokarbaminianowych
Powiązane artykuły:
  • Ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami
    Insektycydy z grupy chlorowanych. węglowodorów. Odznaczają się one przede wszystkim działaniem kontaktowym, niektóre zaś działają również jako trucizna żołądkowa i oddechowa. Należą tu popularne i powszechnie znane związki: DDT (preparaty Azotox do opylania lub opryskiwania),...
  • Przygotowanie gleby pod uprawę roślin ozdobnych
    Pod uprawy roślin ozdobnych, zwłaszcza wieloletnich bulwiastych, kłączowych i cebulkowych, należy wybierać pole zupełnie wolne od perzu, co uzyskujemy przez uprzednią racjonalną uprawę gleby. Na polu zaperzonym trzeba wykonać podorywkę na głębokość 12 cm...
  • Zwalczanie szkodników roślin ozdobnych w ogrodzie
    Mechaniczne zwalczanie polega na zbieraniu i zgniataniu szkodników oraz ścinaniu chorych części roślin. Można je stosować w szklarniach, na niewielkich powierzchniach lub przy nielicznym występowaniu szkodników czy chorób. Metody fizyczne. Polegają one na stworzeniu warunków...

Copyright 2011