Home · Uprawa róż w gruncie

Uprawa róż w gruncie

Sadzenie róż to trudna sztuka. Przed sadzeniem róż niezbędne jest należyte przygotowanie gleby, gdyż w miejscu, w którym rośliny te zostaną posadzone, pozostają one aż do zlikwidowania plantacji lub rabaty, czyli kilkanaście, a nieraz i...

Pielęgnacja róż piennych

Pielęgnacja róż piennych wymaga systematycznej pracy. Wzdłuż rzędów róż rozciąga się druty, do których przywiązuje się dziczki. Boczne pędy uszczykuje się, a przed okulizacją przycina je na obrączkę, pozostawiając koronkę na wierzchołku. Okulizacja róż piennych...

Produkcja róż piennych

Róże pienne czyli drzewkowate, są to zwykłe odmiany róż wielkokwiatowych i pnących, a czasem także i poIyantów, okulizowane nie na szyjce korzeniowej, lecz na pędzie podkładki. Rozróżniamy róże niskopienne (50-75 cm), półpienne (75-100 cm) i...

Wysyłanie kwiatów róż

W okresie kwitnienia trzeba dokładnie sprawdzi , czy nie dostały się przypadkiem do uprawy krzewy innych odmian. Krzewy takie trzeba naznaczyć, trwałymi etykietami (na których podaje się nazwy odmian), aby następnie rośliny te osobno wykopać....

Okulizacja róż

Okulizację przeprowadzają zwykle grupy 3-osobowe. Jeden pracownik odsuwa motyką ziemię , oczyszcza szyjki korzeniowe oraz - po zaokulizowaniu - obsypuje szyjki ziemią, tworząc wał wzdłuż linii podkładek, drugi - zakłada oczka; trzeci obwiązuje rafią miejsca...

Produkcja róż krzaczastych

Przygotowanie pola pod uprawę róż polega na jesiennym nawiezieniu obornikiem (około 5 q na 1 ar) i głębokiej orce, wiosną zaś należy dać nawozy potasowe. Pole musi być starannie przygotowane, gdyż krzewy pozostają na nim...

Siew i pielęgnowanie dziczków

Nasiona wysiewa się w kwietniu na rozsadniku lub do zimnego inspektu, w rzędy - wyznaczone co 15 cm, najlepiej w poprzek zagonu - lub rzutowo (około 70 g na 1 m2 ). Grubość przykrycia nasion...

Zbiór owoców i przygotowanie nasion do siewu

Zbiór przeprowadza się we wrześniu i październiku, gdy tylko owocnie zabarwią się na pomarańczowo. Nasiona z owoców miękkich, przejrzałych kiełkują nierównomiernie, gdyż mają silnie zdrewniałe okrywy. Zebrane owocnie rozsypuje się cienkimi warstwami na otwartym powietrzu,...

Produkcja podkładek róż

Szlachetne odmiany róż muszą być okulizowane na tzw. podkładkach. Dlatego też przy dobrze prowadzonych szkółkach niezbędne są mateczniki podkładek i odmian szlachetnych. Na podkładki używa się dziko rosnących gatunków róż oraz ich odmian, specjalnie ...

Szkółka róż

Wymagania glebowe i klimatyczne róż w szkółce nie różnią się specjalnie od wymagań drzew owocowych i ozdobnych w szkółkach. Pod szkółkę róż najlepiej nadają się gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, przewiewne, umiarkowanie wilgotne, w wysokiej kulturze. Ale...

Róże pnące

Róże czepne pospolicie zwane pnącymi, to krzewy o pędach płożących, długości 1,5 do 5 m; pędy te trzeba przymocowywać do podpór. Kwitną jednorazowo około dwóch tygodni, w końcu czerwca lub na początku lipca. Drobne bezwonne...

Róże wielokwiatowe

Wszystkie ostatnio wprowadzane do uprawy odmiany zalicza się do rasy mieszańców herbatnich, które w praktyce stały się prawie jednoznaczne z rożami wielkokwiatowymi, chociaż jest jeszcze w uprawie kilka starych odmian remontantek i pernetek. Grupa róż...

Podział róż

W praktyce ogrodniczej dzielimy róże na cztery grupy: róże wielkokwiatowe powtarzające, roże wielkokwiatowe karłowe, róże czepne, róże parkowe. Róże wielkokwiatowe są to krzewy wysokości 0,5-1 m. Pąki, o pięknym kształcie, pojawiają się i...

Zastosowanie róż

Od czasu starożytnych Greków wprowadzano w ciągu wieków do uprawy ogrodowej wiele gatunków pochodzących z różnych części świata, a także krzyżowano róże tych gatunków między sobą, otrzymując nowe typy i rasy różniące się zarówno...

Opis rodzaju, ras i odmian róż

Rodzaj roża obejmuje liczne gatunki, zarówno róże dziko rosnące, jak i uprawiane na całym świecie. Są to albo krzewy o gałązkach wzniesionych, wysokości 0,40-2 m, albo rośliny płożące się czepne, o pędach do 6 m...

Copyright 2011