Home · Uprawa róż w gruncie · Pielęgnacja róż piennych

Pielęgnacja róż piennych

Pielęgnacja róż piennych wymaga systematycznej pracy. Wzdłuż rzędów róż rozciąga się druty, do których przywiązuje się dziczki. Boczne pędy uszczykuje się, a przed okulizacją przycina je na obrączkę, pozostawiając koronkę na wierzchołku. Okulizacja róż piennych jest taka sama jak ż krzaczastych. Zakłada się 2 oczka z dwóch stron pędu, aby wytworzyła się równomierna korona. Stosuje się trzy wysokości pnia: O,4, 0,8 i 1,2 m. Miejsca okulizacji nie można, oczywiście, obsypywać ziemią, więc chroni się je przed wysychaniem i szkodnikami przez zasmarowanie maścią ogrodniczą. Do zimowania przygina się pędy wzdłuż rzędu, związując je razem. Przedtem odcina się dziką koronkę, pozostawiając nad miejscem okulizacji czopek długości 10-L12 cm. Położone rośliny obsypuje się ziemią. Pielęgnowanie okulantów rozpoczyna się od chwili odkrycia ich i przywiązania do drutów. W ciągu okresu wegetacyjnego odchwaszcza się pole, podkrzesuje pieńki i usuwa odrosty korzeniowe. W celu otrzymania gęstej i prawidłowej korony konieczne jest kilkakrotne uszczykiwanie pęd w szlachetnych. Wykopywanie, sortowanie i wysyłka róż piennych - takie same jak przy uprawie róż krzaczastych. Do wyboru I zalicza sie róże mające prosty, zdrowy, silny pień i koronkę o 3 pędach; do II wyboru – róże o 2 pędach, przy czym pień może mieć pewne usterki. Mniejsze ilości krzewów wysyła się najczęściej w tzw. balotach. Tak zapakowane –znoszą nawet l2-dniowy transport, z wyjątkiem okresów, kiedy temperatura jest bardzo wysoka
Powiązane artykuły:
  • Zbiór owoców i przygotowanie nasion do siewu
    Zbiór przeprowadza się we wrześniu i październiku, gdy tylko owocnie zabarwią się na pomarańczowo. Nasiona z owoców miękkich, przejrzałych kiełkują nierównomiernie, gdyż mają silnie zdrewniałe okrywy. Zebrane owocnie rozsypuje się cienkimi warstwami na otwartym powietrzu,...
  • Podział róż
    W praktyce ogrodniczej dzielimy róże na cztery grupy: róże wielkokwiatowe powtarzające, roże wielkokwiatowe karłowe, róże czepne, róże parkowe. Róże wielkokwiatowe są to krzewy wysokości 0,5-1 m. Pąki, o pięknym kształcie, pojawiają się i...
  • Róże wielokwiatowe
    Wszystkie ostatnio wprowadzane do uprawy odmiany zalicza się do rasy mieszańców herbatnich, które w praktyce stały się prawie jednoznaczne z rożami wielkokwiatowymi, chociaż jest jeszcze w uprawie kilka starych odmian remontantek i pernetek. Grupa róż...

Copyright 2011