Home · Uprawa róż w gruncie · Produkcja róż piennych

Produkcja róż piennych

Róże pienne czyli drzewkowate, są to zwykłe odmiany róż wielkokwiatowych i pnących, a czasem także i poIyantów, okulizowane nie na szyjce korzeniowej, lecz na pędzie podkładki. Rozróżniamy róże niskopienne (50-75 cm), półpienne (75-100 cm) i pienne (powyżej 1 m). Odmiany pnące okulizuje się wyżej niż róże pienne, gdyż pędy ich opadają ku ziemi, tworząc formy zwisłe, czyli płaczące. Róże te o wysokości pnia wynoszącej 140-160 cm, nazywamy piennymi zwisłymi, o wysokości powyżej 160 cm - wysokopiennymi zwisłymi. Najlepszymi podkładkami dla róż piennych są wyselekcjonowane typy siewek róży dzikiej, które przez 2-3 lata przygotowano w szkółce. W tym celu wybiera się z jednorocznej kwatery najsilniejsze dziczki, o średnicy co najmniej 6 mm, i sadzi je znowu w szkółce, na polu przygotowanym tak samo jak w pierwszym roku, w rozstawie 60 X 20 cm; tu pozostają dwa lata. W marcu drugiego roku należy zastosować dawkę nawozów mineralnych (1,5 kg saletry, 1 kg 40 procentowej soli potasowej i 0,75 kg superfosfatu na 1 ar ). Jesienią wykopuje się dziczki, usuwa wszystkie pędy oprócz 2 najsilniejszych i dołuje. Wiosna następnego roku usuwa się pączki na szyjce korzeniowej i słabszy z dwóch pędów oraz wycina boczne rozgałęzienia ( na obrączkę ), pozostawiając jedynie mała koronę na wierzchołku. Tak przygotowane dziczki sadzi się na rozstawie 80X20 cm lub nieco większej, czopkami skierowane w jedna stronę, aby móc pieńki łatwiej przygiąć do ziemi przy okrywaniu ich na zimę
Powiązane artykuły:
  • Okulizacja róż
    Okulizację przeprowadzają zwykle grupy 3-osobowe. Jeden pracownik odsuwa motyką ziemię , oczyszcza szyjki korzeniowe oraz - po zaokulizowaniu - obsypuje szyjki ziemią, tworząc wał wzdłuż linii podkładek, drugi - zakłada oczka; trzeci obwiązuje rafią miejsca...
  • Róże wielokwiatowe
    Wszystkie ostatnio wprowadzane do uprawy odmiany zalicza się do rasy mieszańców herbatnich, które w praktyce stały się prawie jednoznaczne z rożami wielkokwiatowymi, chociaż jest jeszcze w uprawie kilka starych odmian remontantek i pernetek. Grupa róż...
  • Pielęgnacja róż piennych
    Pielęgnacja róż piennych wymaga systematycznej pracy. Wzdłuż rzędów róż rozciąga się druty, do których przywiązuje się dziczki. Boczne pędy uszczykuje się, a przed okulizacją przycina je na obrączkę, pozostawiając koronkę na wierzchołku. Okulizacja róż piennych...

Copyright 2011