Home · Uprawa róż w gruncie · Produkcja róż piennych

Produkcja róż piennych

Róże pienne czyli drzewkowate, są to zwykłe odmiany róż wielkokwiatowych i pnących, a czasem także i poIyantów, okulizowane nie na szyjce korzeniowej, lecz na pędzie podkładki. Rozróżniamy róże niskopienne (50-75 cm), półpienne (75-100 cm) i pienne (powyżej 1 m). Odmiany pnące okulizuje się wyżej niż róże pienne, gdyż pędy ich opadają ku ziemi, tworząc formy zwisłe, czyli płaczące. Róże te o wysokości pnia wynoszącej 140-160 cm, nazywamy piennymi zwisłymi, o wysokości powyżej 160 cm - wysokopiennymi zwisłymi. Najlepszymi podkładkami dla róż piennych są wyselekcjonowane typy siewek róży dzikiej, które przez 2-3 lata przygotowano w szkółce. W tym celu wybiera się z jednorocznej kwatery najsilniejsze dziczki, o średnicy co najmniej 6 mm, i sadzi je znowu w szkółce, na polu przygotowanym tak samo jak w pierwszym roku, w rozstawie 60 X 20 cm; tu pozostają dwa lata. W marcu drugiego roku należy zastosować dawkę nawozów mineralnych (1,5 kg saletry, 1 kg 40 procentowej soli potasowej i 0,75 kg superfosfatu na 1 ar ). Jesienią wykopuje się dziczki, usuwa wszystkie pędy oprócz 2 najsilniejszych i dołuje. Wiosna następnego roku usuwa się pączki na szyjce korzeniowej i słabszy z dwóch pędów oraz wycina boczne rozgałęzienia ( na obrączkę ), pozostawiając jedynie mała koronę na wierzchołku. Tak przygotowane dziczki sadzi się na rozstawie 80X20 cm lub nieco większej, czopkami skierowane w jedna stronę, aby móc pieńki łatwiej przygiąć do ziemi przy okrywaniu ich na zimę
Powiązane artykuły:
  • Opis rodzaju, ras i odmian róż
    Rodzaj roża obejmuje liczne gatunki, zarówno róże dziko rosnące, jak i uprawiane na całym świecie. Są to albo krzewy o gałązkach wzniesionych, wysokości 0,40-2 m, albo rośliny płożące się czepne, o pędach do 6 m...
  • Produkcja podkładek róż
    Szlachetne odmiany róż muszą być okulizowane na tzw. podkładkach. Dlatego też przy dobrze prowadzonych szkółkach niezbędne są mateczniki podkładek i odmian szlachetnych. Na podkładki używa się dziko rosnących gatunków róż oraz ich odmian, specjalnie ...
  • Zastosowanie róż
    Od czasu starożytnych Greków wprowadzano w ciągu wieków do uprawy ogrodowej wiele gatunków pochodzących z różnych części świata, a także krzyżowano róże tych gatunków między sobą, otrzymując nowe typy i rasy różniące się zarówno...

Copyright 2011