Home · Uprawa róż w gruncie · Siew i pielęgnowanie dziczków

Siew i pielęgnowanie dziczków

Nasiona wysiewa się w kwietniu na rozsadniku lub do zimnego inspektu, w rzędy - wyznaczone co 15 cm, najlepiej w poprzek zagonu - lub rzutowo (około 70 g na 1 m2 ). Grubość przykrycia nasion wynosi, zależnie od typu gleby, I-2 cm. Siać można trochę głębiej, aby uzyskać dłuższą szyjkę korzeniową siewek, co ułatwi później okulizację. Z 1 kg nasion róży dzikiej otrzymuje się około 25 tysięcy dziczków. Gdy siewki mają już 2-3 liście, należy je przepikować po uprzednim skróceniu korzeni o 1/3 - 1/4 długości, aby zmusić rośliny do wydania większej ilości korzeni. Pikujemy w rzędy wyznaczone co 15 cm, w rzędach zaś co 4-5 cm. Pikować trzeba w dzień pochmurny, a zagony po zapikowaniu siewek podlać wodą.

Pielęgnowanie dziczków polega na odchwaszczaniu, spulchnianiu ziemi i podlewaniu. Dobrze jest zasilić rośliny w pierwszej połowie lata, stosując pełną dawkę nawozów lub kilkakrotne podlewanie gnojowicą. Wskazane jest również zapobiegawcze opylenie dziczków siarką przeciw mączniakowi i opryskanie środkami grzybobójczymi. Wykopywanie dziczków przypada na drugą połowę października i początek listopada. Praca przebiega w następujący sposób: jeden robotnik podważa szpadlem poszczególne rządki dziczków na zagonie, drugi (w ochronnych rękawicach) wyciąga dziczki i układa je na ziemi. Wykwalifikowany pracownik dzieli dziczki na wybory, zależnie od grubości szyjki korzeniowej - najlepiej za pomocą specjalnego sortownika, który przy sortowaniu w pomieszczeniach przymocowuje się do stołu.
Powiązane artykuły:
  • Produkcja podkładek róż
    Szlachetne odmiany róż muszą być okulizowane na tzw. podkładkach. Dlatego też przy dobrze prowadzonych szkółkach niezbędne są mateczniki podkładek i odmian szlachetnych. Na podkładki używa się dziko rosnących gatunków róż oraz ich odmian, specjalnie ...
  • Róże wielokwiatowe
    Wszystkie ostatnio wprowadzane do uprawy odmiany zalicza się do rasy mieszańców herbatnich, które w praktyce stały się prawie jednoznaczne z rożami wielkokwiatowymi, chociaż jest jeszcze w uprawie kilka starych odmian remontantek i pernetek. Grupa róż...
  • Szkółka róż
    Wymagania glebowe i klimatyczne róż w szkółce nie różnią się specjalnie od wymagań drzew owocowych i ozdobnych w szkółkach. Pod szkółkę róż najlepiej nadają się gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, przewiewne, umiarkowanie wilgotne, w wysokiej kulturze. Ale...

Copyright 2011