Home · Uprawa róż w gruncie · Uprawa róż w gruncie

Uprawa róż w gruncie

Sadzenie róż to trudna sztuka. Przed sadzeniem róż niezbędne jest należyte przygotowanie gleby, gdyż w miejscu, w którym rośliny te zostaną posadzone, pozostają one aż do zlikwidowania plantacji lub rabaty, czyli kilkanaście, a nieraz i kilkadziesiąt lat. Teren powinien być oczyszczony z chwastów wieloletnich, zwapnowany, dobrze nawieziony (6-10 q obornika na 1 ar) i głęboko zaorany; przy ręcznej uprawie trzeba przeprowadzić regulówkę. Oprócz obornika należy dać również nawozy mineralne. Ilość ich zależy od gleby, toteż przy zakładaniu dużych plantacji najlepiej przesłać próbki ziemi do analizy.

Na przeciętnych glebach w nawożeniu zasadniczym dajemy średnio: 6 kg 40-procentowej soli potasowej, 5 kg tomasyny i 20 kg mielonego wapna na 1 ar (100 m2). Róże sadzi się zwykle wiosną, choć remontanty, róże pnące i odporniejsze odmiany mieszańców herbatnich można sadzić jesienią, zwłaszcza na glebach lżejszych, Bezpośrednio przed sadzeniem wycina się korzenie uszkodzone i chore, pozostałe zaś skraca na długość 25-30 cm. Jednocześnie skraca się pędy, pozostawiając 2-3 pączki (oczka), a róże czepne skraca się na długość około 30 cm. Sadzi się w dołki o średnicy min. w 40 cm i 25 cm głębokości, a w dołkach starannie rozkłada korzenie. Sadzi się tak głęboko, aby miejsce okulizacji znajdowało się 2 cm poniżej powierzchni ziemi. Ziemię należy mocno obcisnąć, krzewy podlać i obsypać ziemią na wysokość 20 cm, co zapobiega ich wysychaniu. Kopczyki te trzeba rozrzucić w początkowym okresie wegetacji roślin, w dzień pochmurny.
Powiązane artykuły:
  • Okulizacja róż
    Okulizację przeprowadzają zwykle grupy 3-osobowe. Jeden pracownik odsuwa motyką ziemię , oczyszcza szyjki korzeniowe oraz - po zaokulizowaniu - obsypuje szyjki ziemią, tworząc wał wzdłuż linii podkładek, drugi - zakłada oczka; trzeci obwiązuje rafią miejsca...
  • Zastosowanie róż
    Od czasu starożytnych Greków wprowadzano w ciągu wieków do uprawy ogrodowej wiele gatunków pochodzących z różnych części świata, a także krzyżowano róże tych gatunków między sobą, otrzymując nowe typy i rasy różniące się zarówno...
  • Róże pnące
    Róże czepne pospolicie zwane pnącymi, to krzewy o pędach płożących, długości 1,5 do 5 m; pędy te trzeba przymocowywać do podpór. Kwitną jednorazowo około dwóch tygodni, w końcu czerwca lub na początku lipca. Drobne bezwonne...

Copyright 2011