Home · Uprawa róż w gruncie · Uprawa róż w gruncie

Uprawa róż w gruncie

Sadzenie róż to trudna sztuka. Przed sadzeniem róż niezbędne jest należyte przygotowanie gleby, gdyż w miejscu, w którym rośliny te zostaną posadzone, pozostają one aż do zlikwidowania plantacji lub rabaty, czyli kilkanaście, a nieraz i kilkadziesiąt lat. Teren powinien być oczyszczony z chwastów wieloletnich, zwapnowany, dobrze nawieziony (6-10 q obornika na 1 ar) i głęboko zaorany; przy ręcznej uprawie trzeba przeprowadzić regulówkę. Oprócz obornika należy dać również nawozy mineralne. Ilość ich zależy od gleby, toteż przy zakładaniu dużych plantacji najlepiej przesłać próbki ziemi do analizy.

Na przeciętnych glebach w nawożeniu zasadniczym dajemy średnio: 6 kg 40-procentowej soli potasowej, 5 kg tomasyny i 20 kg mielonego wapna na 1 ar (100 m2). Róże sadzi się zwykle wiosną, choć remontanty, róże pnące i odporniejsze odmiany mieszańców herbatnich można sadzić jesienią, zwłaszcza na glebach lżejszych, Bezpośrednio przed sadzeniem wycina się korzenie uszkodzone i chore, pozostałe zaś skraca na długość 25-30 cm. Jednocześnie skraca się pędy, pozostawiając 2-3 pączki (oczka), a róże czepne skraca się na długość około 30 cm. Sadzi się w dołki o średnicy min. w 40 cm i 25 cm głębokości, a w dołkach starannie rozkłada korzenie. Sadzi się tak głęboko, aby miejsce okulizacji znajdowało się 2 cm poniżej powierzchni ziemi. Ziemię należy mocno obcisnąć, krzewy podlać i obsypać ziemią na wysokość 20 cm, co zapobiega ich wysychaniu. Kopczyki te trzeba rozrzucić w początkowym okresie wegetacji roślin, w dzień pochmurny.
Powiązane artykuły:
  • Szkółka róż
    Wymagania glebowe i klimatyczne róż w szkółce nie różnią się specjalnie od wymagań drzew owocowych i ozdobnych w szkółkach. Pod szkółkę róż najlepiej nadają się gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, przewiewne, umiarkowanie wilgotne, w wysokiej kulturze. Ale...
  • Produkcja podkładek róż
    Szlachetne odmiany róż muszą być okulizowane na tzw. podkładkach. Dlatego też przy dobrze prowadzonych szkółkach niezbędne są mateczniki podkładek i odmian szlachetnych. Na podkładki używa się dziko rosnących gatunków róż oraz ich odmian, specjalnie ...
  • Produkcja róż piennych
    Róże pienne czyli drzewkowate, są to zwykłe odmiany róż wielkokwiatowych i pnących, a czasem także i poIyantów, okulizowane nie na szyjce korzeniowej, lecz na pędzie podkładki. Rozróżniamy róże niskopienne (50-75 cm), półpienne (75-100 cm) i...

Copyright 2011