Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Nawadnianie róż w szklarniach

Nawadnianie róż w szklarniach

W dużych szklarniach odmiany róż do uprawy trzeba tak dobierać, aby wymagania ich były podobne, najlepsze jednak wyniki osiągamy wtedy, gdy w jednej szklarni uprawiamy tylko jedną odmianę. Dotyczy to zarówno terminu pędzenia, jak i wymaganej temperatury oraz wilgotności powietrza. W naszych warunkach najlepsze wyniki uzyskuje się w uprawie róż w szklarniach długości 30-50 m i szerokości 10-12 m przy wysokości ścian bocznych 2 m, przy czym wysokość muru obwodowego wynosi 0,50 m, a ścian bocznych -oszklonych 1,50 m. Wysokość szczytu zależy od szerokości szklarni.

Kąt nachylenia dachu powinien zawsze wynosić 25 do 30 o. Uprawę róż można prowadzić również w blokach zimnych, o konstrukcji stałe j, żelaznej lub drewnianej. Wczesną wiosną nakrywamy bloki oknami inspektowymi i korzystając tylko z ciepła promieni słonecznych bądź podgrzewając bloki prowizorycznie (piece trocinowe i inne) przyspieszamy kwitnienie ż przynajmniej o miesiąc. Kąt nachylenia okien inspektowych wynosi w tym wypadku 15 stopni. W uprawie szklarniowej musimy zapewnić różom odpowiednie ilość wody, ponieważ rośliny te w okresie późnowiosennym i letnim zużywają jej bardzo dużo. Dla szklarni o powierzchni 2500 m2 wydajność wodociągów powinna wynosi 10 m3 na godzinę. W szklarniach należy rozmieścić w niewielkich odstępach krany, aby w każdej chwili móc podłączać węże i podlewać roślin. Woda powinna być pod ciśnieniem około 2 atmosfer. Ogrzewanie przy uprawie róż może być dwojakie: wodne i parowe. Parowe, stosowane w większych szklarniach, róże znoszą dobrze.
Powiązane artykuły:
  • Uprawa róż na zagonach i parapetach
    Bywa i tak, że starą ziemię usuwamy do głębokości 50-60 cm i dajemy świeżą. Robimy to wtedy, gdy ziemia znajdująca się w szklarni jest nieodpowiednia bądź ze względu na skład, bądź też dlatego, że już...
  • Nawożenie róż
    Podstawowym nawozem w uprawie róż jest dobrze rozłożony obornik. Wchodzi on w skład mieszanki ziemi, a w przypadku sadzenia róż bezpośrednio do gruntu w szklarni dajemy go podczas regulówki. Spełnia on podwójną rolę dostarcza...
  • Szklarnie do uprawy róż
    Róże w uprawie szklarniowej zajmują u nas dość dużą powierzchnię i stanowią bardzo cenny materiał handlowy. Róża, której dla piękna jej cech zewnętrznych kształtu, barwy, zapachu – nadano nazwę ,,królowej kwiatów'', jest na rynku...

Copyright 2011