Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Nawożenie róż

Nawożenie róż

Podstawowym nawozem w uprawie róż jest dobrze rozłożony obornik. Wchodzi on w skład mieszanki ziemi, a w przypadku sadzenia róż bezpośrednio do gruntu w szklarni dajemy go podczas regulówki. Spełnia on podwójną rolę dostarcza roślinom składników pokarmowych i dodatnio wpływa na stosunki wodne i biologiczne. W pierwszym roku uprawy róż w szklarniach wystarczy jednorazowe nawożenie obornikiem w ilości od 3 do 4 q na ar. W następnych latach ilość obornika na 1 ar wynosi od 10 do 14 q.

Nawożenie obornikiem krzewów róż po posadzeniu , stosuje się poprzez wykładanie zagonów w szklarni; pracę tę trzeba wykonywa w ciągu kilku dni, unikając w ten sposób zbyt wysokiego, szkodliwego dla roślin, stężenia ulatniającego się amoniaku. Ziemię przed nawożeniem należy spulchnić, aby ułatwić dostęp powietrza do korzeni. Obornik dajemy warstwą grubości 4-5 cm i natychmiast zlewamy go wodą, gdyż ulatniający się amoniak może uszkodzić rośliny. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, należy szklarnie wietrzyć. Zamiast obornika stosuje się również gnojowicę, którą uprzednio należy poddać fermentacji; gnojowicę dajemy w rozcieńczeniu 1 : 30, w ilości 3-5 l na 1 m2. Oprócz nawożenia obornikiem konieczne jest nawożenie mineralne co 4-6 tygodni w czasie wzrostu pędów w zimie oraz co 3-4 tygodnie w lecie. Dobre wyniki daje stosowanie wysokoprocentowych soli potasowych - siarczanu potasowego i siarczanu potasowo-magnezowego, na przemian - w ilości 3 kg na ar.
Powiązane artykuły:
  • Nawadnianie róż w szklarniach
    W dużych szklarniach odmiany róż do uprawy trzeba tak dobierać, aby wymagania ich były podobne, najlepsze jednak wyniki osiągamy wtedy, gdy w jednej szklarni uprawiamy tylko jedną odmianę. Dotyczy to zarówno terminu pędzenia, jak i...
  • Systemy uprawy róż
    Niektórzy ogrodnicy stosują ziemię darniową przekompostowaną . Ponieważ uprawa róż w szklarni trwa 8-10 lat, przygotowanie więc ziemi wymaga wielkiej staranności. Ziemię przygotowujemy w lecie i w jesieni: do jesiennego sadzenia - w lecie, do...
  • Rodzaje nawozów a nawożenie róż
    Z nawozów azotowych zaleca się saletrę wapniową, którą zasilamy rośliny, dając 2 kg na ar w kilku dawkach w 2-3 tygodnie po przekwitnięciu róż. Siarczan amonowy i inne nawozy fizjologiczne kwaśne powodują często zakwaszenie ziemi...

Copyright 2011