Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Pielęgnacja róż w okresie wiosennym

Pielęgnacja róż w okresie wiosennym

W okresie wiosennym utrzymanie odpowiedniej temperatury jest trudniejsze. W dni słoneczne wietrzymy szklarnie unikając przeciągów. Dla utrzymania wysokiej wilgotności powietrza trzeba częściej zlewać wodą przejścia i zraszać rośliny. Nie należy zraszać roślin zbyt obficie, gdyż nadmiar wilgotności powoduje wyciąganie się pędów i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Gdy pąki są juz wykształcone, zraszanie ograniczamy. W dni pochmurne roślin nie zraszamy. Optymalna wilgotność względna dla róż wynosi około 80%. Z nadejściem lata utrzymanie właściwej temperatury jest jeszcze trudniejsze. Szklarnie wtedy silnie wietrzymy, starając się utrzymać w dzień temperaturę 20-30 o C, w nocy zaś 15 o C.

Za niska temperatura w nocy jest niebezpieczna ze względu na skraplanie się pary na liściach roślin, co jest główną przyczyną rozwoju chorób grzybowych, a w następstwie – opadania liści u róż. Aby temu zapobiec, zostawiamy na noc wietrzniki lekko otwarte, a w razie nadejścia chłodnych nocy szklarnie ogrzewamy. W lecie intensywne wietrzenie jest konieczne, ponieważ wpływa korzystnie na drewnienie pędów oraz na zdrowotność roślin. Dalsze zabiegi pielęgnacyjne - to usuwanie chwastów, spulchnianie wierzchniej warstwy ziemi, podlewanie, wykładanie zagonów krowieńcem. Aby uniknąć strat, jakie powoduje ulatnianie się dużej ilości amoniaku przy wykładaniu nawozem, dobrze jest poddać nawóz fermentacji, raz przerobić i tak rozluźnionym wykładać zagony warstwą grubości 4-5 cm
Powiązane artykuły:
  • Sadzenie i pielęgnowanie róż
    Spod skrzyni wykładamy dobrze przefermentowanym obornikiem, a na wierzch dajemy warstwę ziemi grubości 18-25 cm. Już dawno stwierdzono, że głębokie umieszczenie obornika uniemożliwia jego rozkład, a więc mija się z celem. Pod parapetami przeprowadzamy dreny,...
  • Ziemie stosowane w uprawie róż
    W uprawie róż pod szkłem przygotowanie ziemi ma duże znaczenie, gdyż zarówno jej właściwości fizyczne, jak i chemiczne decydująco wpływają na rozwój tych roślin. Do uprawy róż używamy ziemi zdezynfekowanej, średnio ciężkiej, przepuszczalnej, bogatej w...
  • Nawożenie róż
    Podstawowym nawozem w uprawie róż jest dobrze rozłożony obornik. Wchodzi on w skład mieszanki ziemi, a w przypadku sadzenia róż bezpośrednio do gruntu w szklarni dajemy go podczas regulówki. Spełnia on podwójną rolę dostarcza...

Copyright 2011