Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Pielęgnowanie i cięcie róż

Pielęgnowanie i cięcie róż

Po posadzeniu rośliny należy ziemię wokół nie j mocno udeptać, zwracając jednak uwagę, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Podlanie roślin wodą jest konieczne, zwłaszcza gdy sadzimy je w okresie wiosennym. Posadzone rośliny obsypujemy ziemią, robiąc niewielkie kopczyki. Wpływa to korzystnie na ukorzenianie się róż i chroni pędy przed zasychaniem. Wskazane jest wyłożenie ziemi na zagonach obornikiem i pozostawienie go na całą zimę. W okresie zimowym utrzymujemy temperaturę w granicach od 0 do 4 o C. W dni ciepłe należy szklarnie wietrzyć, przy większych natomiast mrozach - lekko ogrzewać, aby temperatura w szklarni nie spadła poniżej 0 o C. Utrzymanie właściwej temperatury sprzyja szybkiemu ukorzenianiu się róż. Pożądaną temperaturę utrzymujemy regulując ogrzewanie i wietrzenie; przy silnym nasłonecznieniu szklarnie cieniujemy. W końcu stycznia rozgarniamy kopczyki przy różach, jednocześnie przykrywamy ziemię obornikiem, który zgarniamy z zagon w. Następnie zlewamy zagony wodą. Początkowo utrzymujemy w szklarni temperaturę 5-8 o C, po 10 dniach podwyższamy do 12 o C i utrzymujemy ją do pełnego wybicia pędów. Gdy pędy wyrosną, podwyższamy temperaturę do 16-18 o C, utrzymując ją w dzień w tych granicach, w nocy zaś temperatura może spaść do 14-15 o C. Przy podlewaniu roślin przestrzegamy zasady, aby podlewać rzadko a obficie, ponieważ w ten sposób ułatwiamy wymianę gazów i dostęp tlenu do korzeni. Co pewien okres należy wziąć próbkę ziemi z głębokości 20-30 cm i sprawdzić, jaka jest jej wilgotność.
Powiązane artykuły:
  • Uszlachetnianie podkładek
    Uszlachetnianie róż może być stosowane w dwóch porach roku: w lecie przez okulizowanie w tzw. śpiące oczko, zimą przez szczepienie. Na podkładkach takich, jak Roso canina, Roso rugosa, stosujemy okulizację letnią, na Roso mannetti...
  • Nawożenie róż
    Podstawowym nawozem w uprawie róż jest dobrze rozłożony obornik. Wchodzi on w skład mieszanki ziemi, a w przypadku sadzenia róż bezpośrednio do gruntu w szklarni dajemy go podczas regulówki. Spełnia on podwójną rolę dostarcza...
  • Wymagania róż w uprawie szklarniowej
    Wymagania róż, zarówno co do światła, ciepła, jak i powietrza, są duże i na to przy budowie szklarni należy zwrócić szczególną uwagę. Szklarni nie powinno się budować w miejscach osłoniętych wysokimi drzewami. Pewna osłona...

Copyright 2011