Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Uszlachetnianie podkładek

Uszlachetnianie podkładek

Uszlachetnianie róż może być stosowane w dwóch porach roku: w lecie przez okulizowanie w tzw. śpiące oczko, zimą przez szczepienie. Na podkładkach takich, jak Roso canina, Roso rugosa, stosujemy okulizację letnią, na Roso mannetti i Roso odorata stosujemy szczepienie w zimie. Należy zaznaczyć, że róże klasy Pernetiana uszlachetniamy na Rosa odorata -gdyż szczepione na Roso mannetti słabo się zrastają, wskutek czego duży ich procent przepada. Dziczki przeznaczone do szczepienia przygotowujemy w następujący sposób. Jesienią sadzimy je do doniczek (najlepiej hiacyntowych) dając ziemię zwięzłą, kompostowo - darniową, albo po uprzednim zamoczeniu korzeni w gęstej papce z gliny owijamy rośliny wilgotnym mchem i przechowujemy je do czasu szczepienia. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku miejsce, w którym przechowujemy dziczki, musi być zabezpieczone przed silnymi mrozami. W styczniu wnosimy dziczki do szklarni o temperaturze 15 o C. Gdy pędy zaczną wybijać, przycinamy je krotko ponad szyjką korzeniową i szczepimy na szyjce, po czym umieszczamy w mnożarce o temperaturze około 20 C. Przed szczepieniem rośliny obficie podlewamy, gdyż po zaszczepieniu -do czasu zrośnięcia się zraza z podkładką – podlewanie ograniczamy, aby woda nie dostawała się do miejsc szczepienia (uniemożliwia to wytwarzanie się kallusa, a więc utrudnia zrastanie się zraza z podkładką)
Powiązane artykuły:
  • Wymagania róż w uprawie szklarniowej
    Wymagania róż, zarówno co do światła, ciepła, jak i powietrza, są duże i na to przy budowie szklarni należy zwrócić szczególną uwagę. Szklarni nie powinno się budować w miejscach osłoniętych wysokimi drzewami. Pewna osłona...
  • Ziemie stosowane w uprawie róż
    W uprawie róż pod szkłem przygotowanie ziemi ma duże znaczenie, gdyż zarówno jej właściwości fizyczne, jak i chemiczne decydująco wpływają na rozwój tych roślin. Do uprawy róż używamy ziemi zdezynfekowanej, średnio ciężkiej, przepuszczalnej, bogatej w...
  • Pielęgnowanie i cięcie róż
    Po posadzeniu rośliny należy ziemię wokół nie j mocno udeptać, zwracając jednak uwagę, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Podlanie roślin wodą jest konieczne, zwłaszcza gdy sadzimy je w okresie wiosennym. Posadzone rośliny obsypujemy ziemią,...

Copyright 2011