Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Uszlachetnianie podkładek

Uszlachetnianie podkładek

Uszlachetnianie róż może być stosowane w dwóch porach roku: w lecie przez okulizowanie w tzw. śpiące oczko, zimą przez szczepienie. Na podkładkach takich, jak Roso canina, Roso rugosa, stosujemy okulizację letnią, na Roso mannetti i Roso odorata stosujemy szczepienie w zimie. Należy zaznaczyć, że róże klasy Pernetiana uszlachetniamy na Rosa odorata -gdyż szczepione na Roso mannetti słabo się zrastają, wskutek czego duży ich procent przepada. Dziczki przeznaczone do szczepienia przygotowujemy w następujący sposób. Jesienią sadzimy je do doniczek (najlepiej hiacyntowych) dając ziemię zwięzłą, kompostowo - darniową, albo po uprzednim zamoczeniu korzeni w gęstej papce z gliny owijamy rośliny wilgotnym mchem i przechowujemy je do czasu szczepienia. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku miejsce, w którym przechowujemy dziczki, musi być zabezpieczone przed silnymi mrozami. W styczniu wnosimy dziczki do szklarni o temperaturze 15 o C. Gdy pędy zaczną wybijać, przycinamy je krotko ponad szyjką korzeniową i szczepimy na szyjce, po czym umieszczamy w mnożarce o temperaturze około 20 C. Przed szczepieniem rośliny obficie podlewamy, gdyż po zaszczepieniu -do czasu zrośnięcia się zraza z podkładką – podlewanie ograniczamy, aby woda nie dostawała się do miejsc szczepienia (uniemożliwia to wytwarzanie się kallusa, a więc utrudnia zrastanie się zraza z podkładką)
Powiązane artykuły:
  • Szklarnie do uprawy róż
    Róże w uprawie szklarniowej zajmują u nas dość dużą powierzchnię i stanowią bardzo cenny materiał handlowy. Róża, której dla piękna jej cech zewnętrznych kształtu, barwy, zapachu – nadano nazwę ,,królowej kwiatów'', jest na rynku...
  • Pielęgnacja róż w okresie wiosennym
    W okresie wiosennym utrzymanie odpowiedniej temperatury jest trudniejsze. W dni słoneczne wietrzymy szklarnie unikając przeciągów. Dla utrzymania wysokiej wilgotności powietrza trzeba częściej zlewać wodą przejścia i zraszać rośliny. Nie należy zraszać roślin zbyt obficie, gdyż...
  • Uprawa róż na zagonach i parapetach
    Bywa i tak, że starą ziemię usuwamy do głębokości 50-60 cm i dajemy świeżą. Robimy to wtedy, gdy ziemia znajdująca się w szklarni jest nieodpowiednia bądź ze względu na skład, bądź też dlatego, że już...

Copyright 2011