Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Wymagania róż w uprawie szklarniowej

Wymagania róż w uprawie szklarniowej

Wymagania róż, zarówno co do światła, ciepła, jak i powietrza, są duże i na to przy budowie szklarni należy zwrócić szczególną uwagę. Szklarni nie powinno się budować w miejscach osłoniętych wysokimi drzewami. Pewna osłona od strony północnej, wschodniej i zachodniej jest pożądana, a nawet konieczna, lecz drzewa powinny być oddalone o kilkadziesiąt metr w (20-50) od szklarni. Również zbyt wysoki poziom wody gruntowej przeszkadza w uprawie, zwłaszcza tam, gdzie prowadzi się uprawę róż nie na parapetach, Iecz bezpośrednio na zagonach. W naszych warunkach uprawę róż prowadzi się w szklarniach pojedynczych lub blokowych. Bloki muszą być dostatecznie wysokie. Powierzchnia wietrzników w stosunku do ogólnej powierzchni szklarni powinna wynosić co najmniej 30 %, a powierzchnie wietrzników ścian bocznych nawet 50%. W Niemczech budują bloki w ten sposób, że część powierzchni szklarni jest oszklona na stałe, a część przykryta oknami inspektowymi. Wietrzenie jest wtedy łatwiejsze i bardziej intensywne. Amerykanie są zwolennikami budowania olbrzymich szklarni o konstrukcji hangarowej. Długość budynków wynosi wtedy do 250 m, a szerokość do 55 m (jeżeli szerokość wynosi 55 m, to szklarnie muszą być 2-nawowe). W długich i szerokich szklarniach jak twierdzą , róże rozwijają się szczególnie dobrze, gdyż ilość powietrza w szklarni jest wtedy największa. Duże szklarnie mają w porównaniu z blokami następujące zalety np. mniejsze niebezpieczeństwo przenoszenia chorób i szkodników. Przy nowoczesnych jednak sposobach walki niebezpieczeństwo to można ograniczyć, do minimum.
Powiązane artykuły:
  • Rodzaje nawozów a nawożenie róż
    Z nawozów azotowych zaleca się saletrę wapniową, którą zasilamy rośliny, dając 2 kg na ar w kilku dawkach w 2-3 tygodnie po przekwitnięciu róż. Siarczan amonowy i inne nawozy fizjologiczne kwaśne powodują często zakwaszenie ziemi...
  • Odmiany oraz sposoby szczepień róż
    Wymagania stawiane odmianom do uprawy pod szkłem są duże ze względu na specyficzne warunki w szklarni oraz wymagania odbiorców. Róże takie powinny odznaczać się: 1) silnym wzrostem, 2) ładnym i zdrowym ulistnieniem, 3) sztywną łodygą,...
  • Pielęgnowanie i cięcie róż
    Po posadzeniu rośliny należy ziemię wokół nie j mocno udeptać, zwracając jednak uwagę, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Podlanie roślin wodą jest konieczne, zwłaszcza gdy sadzimy je w okresie wiosennym. Posadzone rośliny obsypujemy ziemią,...

Copyright 2011