Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Wymagania róż w uprawie szklarniowej

Wymagania róż w uprawie szklarniowej

Wymagania róż, zarówno co do światła, ciepła, jak i powietrza, są duże i na to przy budowie szklarni należy zwrócić szczególną uwagę. Szklarni nie powinno się budować w miejscach osłoniętych wysokimi drzewami. Pewna osłona od strony północnej, wschodniej i zachodniej jest pożądana, a nawet konieczna, lecz drzewa powinny być oddalone o kilkadziesiąt metr w (20-50) od szklarni. Również zbyt wysoki poziom wody gruntowej przeszkadza w uprawie, zwłaszcza tam, gdzie prowadzi się uprawę róż nie na parapetach, Iecz bezpośrednio na zagonach. W naszych warunkach uprawę róż prowadzi się w szklarniach pojedynczych lub blokowych. Bloki muszą być dostatecznie wysokie. Powierzchnia wietrzników w stosunku do ogólnej powierzchni szklarni powinna wynosić co najmniej 30 %, a powierzchnie wietrzników ścian bocznych nawet 50%. W Niemczech budują bloki w ten sposób, że część powierzchni szklarni jest oszklona na stałe, a część przykryta oknami inspektowymi. Wietrzenie jest wtedy łatwiejsze i bardziej intensywne. Amerykanie są zwolennikami budowania olbrzymich szklarni o konstrukcji hangarowej. Długość budynków wynosi wtedy do 250 m, a szerokość do 55 m (jeżeli szerokość wynosi 55 m, to szklarnie muszą być 2-nawowe). W długich i szerokich szklarniach jak twierdzą , róże rozwijają się szczególnie dobrze, gdyż ilość powietrza w szklarni jest wtedy największa. Duże szklarnie mają w porównaniu z blokami następujące zalety np. mniejsze niebezpieczeństwo przenoszenia chorób i szkodników. Przy nowoczesnych jednak sposobach walki niebezpieczeństwo to można ograniczyć, do minimum.
Powiązane artykuły:
  • Pielęgnacja róż w okresie wiosennym
    W okresie wiosennym utrzymanie odpowiedniej temperatury jest trudniejsze. W dni słoneczne wietrzymy szklarnie unikając przeciągów. Dla utrzymania wysokiej wilgotności powietrza trzeba częściej zlewać wodą przejścia i zraszać rośliny. Nie należy zraszać roślin zbyt obficie, gdyż...
  • Szklarnie do uprawy róż
    Róże w uprawie szklarniowej zajmują u nas dość dużą powierzchnię i stanowią bardzo cenny materiał handlowy. Róża, której dla piękna jej cech zewnętrznych kształtu, barwy, zapachu – nadano nazwę ,,królowej kwiatów'', jest na rynku...
  • Uszlachetnianie podkładek
    Uszlachetnianie róż może być stosowane w dwóch porach roku: w lecie przez okulizowanie w tzw. śpiące oczko, zimą przez szczepienie. Na podkładkach takich, jak Roso canina, Roso rugosa, stosujemy okulizację letnią, na Roso mannetti...

Copyright 2011