Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Ziemie stosowane w uprawie róż

Ziemie stosowane w uprawie róż

W uprawie róż pod szkłem przygotowanie ziemi ma duże znaczenie, gdyż zarówno jej właściwości fizyczne, jak i chemiczne decydująco wpływają na rozwój tych roślin. Do uprawy róż używamy ziemi zdezynfekowanej, średnio ciężkiej, przepuszczalnej, bogatej w składniki pokarmowe. Jedna z najczęściej używanych mieszanek ma następujący skład: l/3 gliny, 1/3 rozłożonego krowieńca i 1/3 ziemi darniowej. Ziemia może być lekko kwaśna (pH 6,5-7,0). Mieszanka taka powinna być uprzednio przekompostowana i dwa razy przerobiona. Przy ostatnim przerabianiu, to jest na 6 tygodni przed użyciem ziemi, dajemy nawozy mineralne, potasowe i fosforowe. Ilość nawozów zależy od wyników analiz gleby. W glebie powinno się znajdować: azotu 10-30 mg (na 100 g suchej masy gleby), potasu 50 mg, fosforu 35-40 mg, próchnicy 6-8% . Jeżeli sadzimy róże bezpośrednio do gruntu w szklarni, to należy przeprowadzić regulówkę na głębokość 60 cm, dając jednocześnie obornik w ilości I-2 q na 10 m2 gleby. Obornik dajemy na różnych głębokościach, używając go w dolnych warstwach do przewietrzenia gleby, a w górnych - jako zapasy pokarmowe. Do głębszego nawożenia stosuje się jednocześnie nawozy potasowo-fosforowe w ilościach określonych przez pracownie analizy gleby. Nawozy te stosuje się na 8 tygodni przed sadzeniem. Z doświadczeń wynika, że na 1 m2 gleby daje się około 200 g siarczanu potasu, 300 g tomasyny i 100 g węglanu wapnia.
Powiązane artykuły:
  • Nawadnianie róż w szklarniach
    W dużych szklarniach odmiany róż do uprawy trzeba tak dobierać, aby wymagania ich były podobne, najlepsze jednak wyniki osiągamy wtedy, gdy w jednej szklarni uprawiamy tylko jedną odmianę. Dotyczy to zarówno terminu pędzenia, jak i...
  • Sadzenie róż
    Róże sadzi się w określonych porach roku.Stosuje się dwa terminy sadzenia róż: jesienny i wiosenny. Sadzenie jesienne jest lepsze niż wiosenne, gdyż rośliny przed okresem spoczynku zdążą się ukorzenić. Sadzić należy zawsze materiał pewny,...
  • Nawożenie róż
    Podstawowym nawozem w uprawie róż jest dobrze rozłożony obornik. Wchodzi on w skład mieszanki ziemi, a w przypadku sadzenia róż bezpośrednio do gruntu w szklarni dajemy go podczas regulówki. Spełnia on podwójną rolę dostarcza...

Copyright 2011