Home · Uprawa róż w szklarniach ogrodowych · Ziemie stosowane w uprawie róż

Ziemie stosowane w uprawie róż

W uprawie róż pod szkłem przygotowanie ziemi ma duże znaczenie, gdyż zarówno jej właściwości fizyczne, jak i chemiczne decydująco wpływają na rozwój tych roślin. Do uprawy róż używamy ziemi zdezynfekowanej, średnio ciężkiej, przepuszczalnej, bogatej w składniki pokarmowe. Jedna z najczęściej używanych mieszanek ma następujący skład: l/3 gliny, 1/3 rozłożonego krowieńca i 1/3 ziemi darniowej. Ziemia może być lekko kwaśna (pH 6,5-7,0). Mieszanka taka powinna być uprzednio przekompostowana i dwa razy przerobiona. Przy ostatnim przerabianiu, to jest na 6 tygodni przed użyciem ziemi, dajemy nawozy mineralne, potasowe i fosforowe. Ilość nawozów zależy od wyników analiz gleby. W glebie powinno się znajdować: azotu 10-30 mg (na 100 g suchej masy gleby), potasu 50 mg, fosforu 35-40 mg, próchnicy 6-8% . Jeżeli sadzimy róże bezpośrednio do gruntu w szklarni, to należy przeprowadzić regulówkę na głębokość 60 cm, dając jednocześnie obornik w ilości I-2 q na 10 m2 gleby. Obornik dajemy na różnych głębokościach, używając go w dolnych warstwach do przewietrzenia gleby, a w górnych - jako zapasy pokarmowe. Do głębszego nawożenia stosuje się jednocześnie nawozy potasowo-fosforowe w ilościach określonych przez pracownie analizy gleby. Nawozy te stosuje się na 8 tygodni przed sadzeniem. Z doświadczeń wynika, że na 1 m2 gleby daje się około 200 g siarczanu potasu, 300 g tomasyny i 100 g węglanu wapnia.
Powiązane artykuły:
  • Szklarnie do uprawy róż
    Róże w uprawie szklarniowej zajmują u nas dość dużą powierzchnię i stanowią bardzo cenny materiał handlowy. Róża, której dla piękna jej cech zewnętrznych kształtu, barwy, zapachu – nadano nazwę ,,królowej kwiatów'', jest na rynku...
  • Rodzaje nawozów a nawożenie róż
    Z nawozów azotowych zaleca się saletrę wapniową, którą zasilamy rośliny, dając 2 kg na ar w kilku dawkach w 2-3 tygodnie po przekwitnięciu róż. Siarczan amonowy i inne nawozy fizjologiczne kwaśne powodują często zakwaszenie ziemi...
  • Uprawa róż na zagonach i parapetach
    Bywa i tak, że starą ziemię usuwamy do głębokości 50-60 cm i dajemy świeżą. Robimy to wtedy, gdy ziemia znajdująca się w szklarni jest nieodpowiednia bądź ze względu na skład, bądź też dlatego, że już...

Copyright 2011